Strategi Office 365 migrering av notes
Blogg

Strategi – Notes- och Domino-migrering

En Notes- och Domino-migrering som innebär utmaningar men även möjligheter till plattforms- och applikationskonsolidering och bättre användarupplevelser.

Med tanke på omfattning och förväntad verksamhetspåverkan är det oerhört viktigt att ha ”buy-in” hos ledningen. För det krävs mer än teknik. En förankrad projektdefinition samt en realistisk och hållbar projektplan är A&O.

Migreringen behöver inte vara en Big Bang. Fundera över hur man kan åstadkomma en avveckling av licenser drift och förvaltning från dag ett utan att behöva göra hela migreringen genom att använda tjänsterna Notes2Cloud (länk) och Notes2SharePoint (länk).

Användarupplevelse

Notes och SharePoint Online skiljer väsentligt åt vad gäller vad gäller funktionssätt, arkitektur och gränssnitt. Även om det kan kännas enkelt att migrera bara ”kopiera” Notesapplikationen in i SharePoint Online bör man tänka ett stag till och utnyttja den nya moderna miljön för att skapa bästa upplevelse.

Gör gärna en enkel beskrivning av affärsprocessen bakom Notes applikationen och utgå från den. Stödjer applikationen dagens aktuella affärsprocess på ett relevant sätt? Saknas något i förhållande till dagens affärsprocess? I förhållande till kända processförändringar framöver? Bygg applikationen i SharePoint utifrån svaret på frågorna och inte från Notes. Så skapar vi en användarupplevelse som

möte verksamhetsbehoven behoven, som är lättanvänd och pålitlig och dessutom snygg och emotionellt inbjudande.

Teknik

SharePoint Framework är ett sätt att bygga moderna webbapplikationer i SharePoint Online. Det finns andra lösningsalternativ i SharePoint. Vi har Microsoft Flow och Microsoft Forms eller varför inte Azure Logic Apps. Gemensamt för Flow och Forms är att det är frågan om någon form av ”low-code lösningar” som potentiellt kan användas av icke utvecklare.

Valet mellan webbutveckling och ”low-code” är inte mellan självklart. Med erfarenhet av att ha byggt hundratals affärsapplikationer i SharePoint Online vi diskuterar gärna era applikationsbehov och hjälper till att hitta rekommendera rätt lösning.

Adoption

Adoption innebär att implementera applikationen i affärsprocesserna, så att alla anställda som har en anledning verkligen använder den. Det ska alltid finnas en plan för ”pre- och post roll-out” samt extra användarstöd under utrullningen av applikationen. Snabb respons på användarnas feed-back är A&O.

Styrning

En migrering ger möjlighet att ”ta ett omtag på” och finslipa affärsprocesserna. Frågor som säkerhet och dokumentklassning, utformning av arbetsflöden samt rättighetshantering och uppföljning kommer ofta i fokus. Ta chansen att ifrågasätta och förenkla och förbättra.

Ali Qureshi

Senior Architect O365

Jag har över 23-års erfarenhet av migreringar till och från olika plattformar. Kontakta mig så kan jag berätta mer om mina erfarenheter!