liferay utveckling
Blogg

Då passar Liferay Portal

Liferay Portal är på många sätt en fantastisk produkt. På väldigt kort tid får du upp en webbplats med blogg, CMS, användarhantering, wiki, och mycket mer! Dessutom är det gratis om man väljer Liferays Open Source-licens. Du kan också anpassa Liferay till i princip vilka behov som helst. Du kan bygga snygga, mobilanpassade teman och utveckla komplex affärslogik i portlets.

De projekt vi har haft på EdgeGuide med Liferay har varit av blandad karaktär, allt från omfattande kundkortsystem till enklare innehållsbaserade intranät utan integrationer. I de flesta projekt har Liferay varit en enorm tillgång och sparat mycket tid åt kunden. En av Liferays stora styrkor är att man efter installation har väldigt kort starttid till man är redo att börja utveckla affärsslogik eftersom alla basala delar är på plats redan vid första uppstart av servern.

När då det nya systemet ska byggas – och data migreras, så kan ett företag utan kunskap om Liferay att ha väldigt svårt att förstå hur all Liferaydata hänger ihop. Saker som:

  • Vad som ligger i expando-tabeller och vad som är byggt med service builder
  • Hur service builder-logik fungerar – bör man lägga viss logik i en självständig service?
  • Vad ligger i temat och vad som ligger i portlets

.. och mycket mer kommer att dra upp prisbilden rejält för oerfarna konsulter.

Hur fungerar Liferay som långsiktig plattform?

Vi föreställer oss nu en kund med en äldre Liferayinstallation som innehåller mycket affärslogik. Kunden vill ha en sund och bra IT-miljö och står i princip inför tre val:

  • Att uppgradera Liferay till en modernare version
  • Stanna kvar på nuvarande version
  • Byta plattform (bygga om).
    Hur ska kunden göra?

Det här problemet kan komma att kräva större resurser än vid en första anblick. Att stanna kvar kan fungera, det kostar inget om man inte gör något, men om man inte håller sin digitala plattform uppdaterad så löper man en allt större säkerhetsrisk. Hashningsalgoritmer blir utdaterade och säkerhetshål i gamla mjukvaruversioner blir avslöjade p.g.a att t.ex. äldre Liferayversioner baseras på äldre Javaversioner. Därför bör man om man väljer Liferay CE kontinuerligt lägga resurser på underhåll så att man håller plattformen uppdaterad – det kan leda till ett omfattande jobb att skjuta uppdateringar på framtiden.

Vad är då alternativen?

Alla alternativ har ju sina för och nackdelar.

Ett dokumentcentrerat intranät? Sharepoint? Medför licenskostnader.
En webbapplikation med komplex affärslogik? Node.js/React? Inte lika snabb startupp process.
En publiceringsdriven hemsida? Sitevision eller WordPress? Sämre möjligheter att skapa integrationer.

Vi på EdgeGuide har erfarenhet av både uppgraderingsprocesser och migreringar inom Liferay. Med mångårig bakgrund som ledande Liferaykonsulter, kombinerat med stor expertis inom modern webbutveckling så är EdgeGuide en svårslagen resurs i hantering av gamla Liferayinstallationer.

Ali Qureshi

Senior Architect O365

Jag har över 23-års erfarenhet av migreringar till och från olika plattformar. Kontakta mig så kan jag berätta mer om mina erfarenheter!