Microsoft Enterprise Mobility Security
Blogg

Microsoft EMS – Enterprise Mobility + Security (EMS)

Fler och fler behöver kunna jobba på olika enheter, var och när som helst. Det ställer höga krav på hantering av enheter, identiteter och på säkerheten i stort. Med Microsoft EMS förstärker du Office 365 och får mobilitet som både är trygg och säker.

Enterprise Mobility + Security (EMS) är egentligen flera olika molntjänster i en. Tillsammans innebär de bättre identitetshantering, mobilitet och säkerhet i Office 365.

Single sign-on till alla tjänster

Med EMS får du single sign-on i hela företaget, till både molntjänster och tjänster som driftas internt. Med andra ord: enkel och säker åtkomst till allt du och dina kollegor behöver – med ett enda lösenord. Varje medarbetare får en profil i Azure Active directory som är kopplad till all annan inloggning. Det ger nya möjligheter till säker multifaktorautentisering, men också för åtkomststyrning och rapportering.

Kontroll över alla mobila enheter

Fler och fler vill kunna jobba på alla sina olika enheter. Med EMS kan du tillåta det, tryggt och säkert. Utan att behöva ta över kontrollen fullständigt över varje enhet, styr du åtkomst till appar och dokument. Du kan också installera centralt hanterade företagsappar på mobila enheter.

Säkerhet för varenda dokument

Med EMS får du säkerhet på dokumentnivå, direkt inbyggt i Office 365. Varje gång ett dokument visas gör en kontroll av rättigheterna, så att ingen obehörig kan ta del av informationen, inte ens om den är kopierad till en USB-sticka. Rättigheter kan styras utifrån en lång rad parametrar som exempelvis information i Azure AD-profiler eller datum.

Ständigt skydd mot nya hot

EMS ger dig en alltid närvarande säkerhetsövervakning. Allt loggas och analyseras för att upptäcka avvikande beteenden och möjliga hot. Genom maskininlärning lär och förbättrar sig EMS dessutom hela tiden. Om ett hot väl uppstår, visar EMS lämpliga åtgärder för att lösa problemet.

På plats i fem steg

Strategi

EMS kommer till sin fulla rätt när så mycket som möjligt är inkluderat i lösningen. Strategin bör vara att hantera alla tjänster, identiteter och enheter under ett och samma paraply.

Styrning

I styrningen av projektet bör du involvera de delar av organisationen som är inblandade i att hantera behörigheter och identiteter, så att deras processer inte bara passar, utan kan förbättras, med de nya möjligheterna i EMS.

Teknik

EMS består av molntjänster som är byggda för att integreras med Office 365, vilket gör de tekniska utmaningarna relativt små. De främsta utmaningarna ligger troligen i att konfigurera samtliga tjänster för single sign-on.

Användarupplevelse

EMS ska inte vara någonting användaren märker, förutom att vardagen blir enklare med single sign-on till alla tjänster. Upplevelsen blir en enkel, stabil och säker åtkomst till allt viktigt på jobbet.

Adoption

När förändringen innebär en enklare vardag för användaren kan förmodligen inte adoptionen bli lättare.

Ali Qureshi

Senior Architect O365

Jag har över 23-års erfarenhet av migreringar till och från olika plattformar. Kontakta mig så kan jag berätta mer om mina erfarenheter!