o355 governance framgångsrikt säkerhetsarbete
Blogg

Migrering till Office 365 handlar inte bara om teknik

Att migrera e-post, filer och kalendrar till Office 365 är lätt att se som en rent teknisk sak. Och visst handlar det mycket om teknik, men det finns så mycket annat att ta hänsyn till. Användarna, inte minst. Från en dag till en annan ändras arbetssätt och invanda mönster.

Strategi

En bra strategi är första steget. Och en bra migreringsstrategi handlar om att se till att organisationen är redo, både när det gäller tekniken och människorna i organisationen. För verksamheten och affären är det ofta kritiskt att minimera störningar. Genom att låta det vara fokus för strategin blir det enklare att göra rätt prioriteringar. Och du missar inte viktiga åtgärder som kan orsaka grus i maskineriet.

Styrning

De flesta migreringar sker inte över en natt, eller ens över en helg. Många kan ta veckor eller månader. Det innebär en period av samexistens, att användarna i den nya och den gamla miljön behöver kunna samarbeta. I styrningen av projektet behöver därför rätt kompetenser involveras så att teknikfrågor kompletteras med insikter om verksamhetens förutsättningar.

Teknik

När användare, e-post och all annan data ska flyttas handlar det förstås om teknik och att rätt kompetens håller i spakarna. Här finns hjälp att hämta från smarta migreringsverktyg, men det ersätter inte behovet av styrning. Att data flyttas effektivt och att samexistensen fungerar i praktiken är två viktiga frågor. Men också säkerheten, hanteringen av externa användare och mycket annat. Nyckeln är ofta att hålla sig till enkelhet och att undvika “workarounds” som kan kosta mer i slutändan.

Användarupplevelse och adoption

När G-disken byts till OneDrive måste det inte bara fungera. Användarna måste vara beredda och veta hur de ska göra. Tidig kommunikation, utbildning och en förberedd helpdesk är A och O för att lyckas. Men Arbetet med adoption bör vara ett kontinuerligt arbete som hela tiden anpassas, framförallt med tanke på Office 365 hela tiden vidareutvecklas.

En bra upplevelse av en migrering till Office 365 är oftast resultatet av bra kommunikation och minimal påverkan på en användares vardag. Vi på EdgeGuide har erfarenhet från över 90 migreringar. Med den erfarenheten kan vi guida dig i din utmaning.

Ali Qureshi

Senior Architect O365

Jag har över 23-års erfarenhet av migreringar till och från olika plattformar. Kontakta mig så kan jag berätta mer om mina erfarenheter!