Office 365 EMS - Security, Edgeguide and Microsoft
Blogg

Säkerhet i Office 365 – en fråga om helhetssyn

Det finns inget som heter perfekt säkerhet. Säkerhet är en kontinuerlig resa mot att minska riskerna. Därför är det viktigt att ha en säkerhetsstrategi som täcker såväl människor som processer och tekniklösningar. En strategi som ser till helheten och som ger dig möjlighet till att tänka systematiskt.

Det finns gott om säkerhetsprodukter och funktioner. Men det är först när strategin är satt som är det möjligt att implementera rätt funktioner. Det är först då frågor som säkerhetsklassning av dokument, rättighetshantering, lösenordspolicys och inloggningsmetoder ska upp på bordet.

Samma säkerhetslösningar passar inte alla, och de måste konfigureras för att passa din organisation. Innan du inför ovillkorlig flerfaktorautentisering behöver du veta att den passar verkligheten för dina användare – och i vilka situationer. Det kan vara en opraktisk lösning på huvudkontoret, men kritisk för användare som är ute och reser i världen.

I helheten ingår därför att förstå användarscenarier och att implementera säkerhet i affärsprocesserna, så att alla anställda accepterar att följa reglerna. Man ska aldrig underskatta individens förmåga att hitta sätt att ”gå runt” säkerhet som upplevs som för krånglig.

Säkerhet är som sagt en resa. Och en av de stora utmaningarna är att ständigt ha koll på hot och risker. Lyckligtvis finns det stöd och verktyg till din hjälp. Microsoft Secure Score är inbyggt i Office 365 och ger dig en bedömning av säkerheten i din Office 365-miljö som innefattar både fysisk säkerhet och informationssäkerhet.

Secure Score är också ett utmärkt verktyg om du är i början på resan, i startgroparna för att utveckla säkerhetsstrategin. Verktyget hjälper dig att hitta möjliga hot, få rekommendationer utifrån “best practice” och ger dig en grundplåt för ett säkrare Office 365.

Ali Qureshi

Senior Architect O365

Jag har över 23-års erfarenhet av migreringar till och från olika plattformar. Kontakta mig så kan jag berätta mer om mina erfarenheter!