Office 365 adoption succe med edgeguide
Blogg

0365 Adoption är konsten att förändra beteende

För att få någon att förändra sitt beteende måste personen vara mogen för förändringen. Det låter kanske självklart, men det glöms ändå ofta bort. Det spelar ingen roll om det handlar om att sluta röka eller att kommunicera smartare med Teams. Förändring av beteende fungerar på ungefär samma sätt, oavsett vad det handlar om.

Allt börjar med medvetenhet. Det handlar om att tidigt kommunicera en kommande förändring. För då börjar de små grå att jobba. De söker svar på varför förändringen behövs och vad den innebär. Därför behöver också kommunikationen ge svar på frågan “varför”. Och ledare i olika nivåer behöver vara förberedda på att kunna förklara organisationens behov av förändring.

Det fortsätter med engagemang och vilja – alltså motivation att vilja delta i förändringen. Medvetenhet utan motivation räcker inte, alltså att säga: “Nu ska du göra så här, det bara är så.” Att försöka motivera med piskan och hota med repressalier är heller ingen bra idé. Likadant är det med innehållslöst “pepp”. Nej, motivation byggs inifrån, med förståelse och insikter. Den förstärks sedan av yttre faktorer som att chefen och kollegorna är med på banan.

Kunskap är nästa steg. Innan du kan förändra ditt beteende måste du veta hur du ska göra. Här kommer utbildning in i bilden, även om utbildning även kan användas för motivation. I vissa fall kanske det räcker med en manual eller skärminspelning, men för att vara riktigt effektiv behöver utbildningen vara verklighetsnära och spegla riktiga arbetssätt och processer.

Sedan handlar det om förmåga att faktiskt uppnå förändringen. Det är nu det ska hända. Då vill det till att tekniken fungerar och att hjälp finns nära till hands.

Men det stannar inte där. För det är ju så lätt att falla tillbaka i gamla mönster efter en tid. Där kommer förstärkning in i bilden, alltså alltså allt som får förändringen att bestå – eller till och med utvecklas. Repetition, påminnelser, uppmuntran och belöningar är bara några exempel ur verktygslådan.

Så, när en förändring inte ger rätt utfall – ja, då är har den ofta stannat av någonstans i denna kedja.

Zaid Al-Balaghi

Produkt- och lösningsspecialist

Drivs av att lösa våra kunders utmaningar och hjälpa dem att förverkliga sina mål. Omfattande erfarenhet av transformation, förändringsledning och införande av ny teknik hos globala företag.