edgeguide och microsoft användningsanalys, omfattning och statistik av adoption
Blogg

Adoption av O365 – Hitta problemen och agera

Det finns dock mycket som kan fälla krokben för en framgångsrik adoption av Office 365. Och problem kan uppträda där de minst är anade, inte minst i stora organisationer som rymmer skilda kulturer och förutsättningar. Ibland är hindren komplexa, ibland oväntat banala.

Lyckligtvis finns det smarta sätt att upptäcka problemen – inte minst genom Microsoft 365 Usage Analytics.

Verktyget ger dig insikt i hur din organisation använder de olika tjänsterna i Office 365. En “dashboard” ger dig översikt, men du kan också bryta ned statistiken på många sätt – ända ned på plats och avdelning.

Hos en kund upptäckte våra adoption-konsulter att en specifik avdelning hade ett mycket lägre nyttjande av OneDrive än alla andra, vilket förstås kan leda till brister i produktivitet. Anledningen var att OneDrive fungerade dåligt i deras specifika nätverksmiljö. I stället gjorde de som många andra gör i samma situation: De sökte egna lösningar och började använda DropBox för fildelning. Väl funnet var problemet enkelt att lösa.

Vad står i vägen för en framgångsrik adoption i din organisation, och hur du kan agera för att åtgärda problemen. Handlar det om arbetssätt eller IT-infrastruktur? Väljer användarna andra verktyg? Ser de inte nyttan eller vet de inte hur de ska göra? Behövs bättre utbildning? Rätt uppföljning och analys ger dig insikterna du behöver.

Zaid Al-Balaghi

Produkt- och lösningsspecialist

Drivs av att lösa våra kunders utmaningar och hjälpa dem att förverkliga sina mål. Omfattande erfarenhet av transformation, förändringsledning och införande av ny teknik hos globala företag.