Sharepoint Online - Edgeguide
Blogg

Affärsapplikationer i SharePoint Online

Vad är SharePoint Online? Kort uttryckt kan man kalla det för en schweizisk armékniv för affärsapplikationer. Det skulle gå åt många rader för att förklara allt som är möjligt med produkten.

Att det finns så mycket under skalet är både en möjlighet och en utmaning. Det är viktigt att “hålla i hatten” och arbeta metodiskt för att skapa tjänster som faktiskt används.

Strategi och styrning

En bra strategi för applikationsutveckling utgår från “use case”, både kort- och långsiktiga. För det behövs ett aktivt lyssnande öra inåt organisationen och bra forum för att kontinuerligt identifiera nya behov.

Men den snabba innovationstakten i SharePoint Online kan det vara svårt följa med och förstå hur det kan påverka dina möjligheter och din verksamhet. Vi deltar ofta som en aktiv partner och kan i alla lägen göra en utvärdering av dina “use case” och prioriteringar gentemot möjligheterna i SharePoint Online.

Vi hjälper dig också sätta rätt fokus på frågor som säkerhet och dokumentklassning, utformning av arbetsflöden samt rättighetshantering.

Teknik

Affärsapplikationer innehåller ofta någon form av arbetsflöde. Det innebär flera olika lösningsalternativ vid sidan av SharePoint Framework. Ett är Azure Logic Apps. Ett annat är Microsoft Flow och Microsoft Forms. Gemensamt för de sistnämnda är att de är verktyg som kan användas av icke-utvecklare och utan programmering.

Valet mellan webbutveckling och ”low code” är inte mellan självklart. Med erfarenhet av att ha byggt hundratals affärsapplikationer i SharePoint Online kan vi hjälpa till att analysera behovet och rekommendera rätt lösning.

Faller valet på webbutveckling i SharePoint Framework kan vi oftast använda EdgeGuide App Framework – ett ramverk av färdiga komponenter som förenklar och snabbar upp utvecklingen.

Användarupplevelse och adoption

Med över 20 års erfarenhet vet vi hur vi ska utveckla applikationer som verkligen fungerar och som ger rätt användarupplevelse. Applikationen ska möta tre krav:

Den ska möta behoven. Den ska vara lättanvändbar, pålitlig och säker. Den ska också vara snygg och emotionellt inbjudande.

Användarupplevelsen inkluderar också support och förståelse för hur tekniken ska tillämpas i det dagliga arbetet. Det är en del av adoptionen – att implementera applikationen i affärsprocesserna. I den är det viktigt att ha en plan för aktiviteter innan och efter utrullning. Då får applikationen de bästa förutsättningarna att bli en framgång

Ali Qureshi

Senior Architect O365

Jag har över 23-års erfarenhet av migreringar till och från olika plattformar. Kontakta mig så kan jag berätta mer om mina erfarenheter!