O365 adoption process och användningsanalys
Blogg

Mät rätt saker i Office 365 adoptionen

Mål och mätbarhet är avgörande för att förstå framgången i varje IT-projekt. Det gäller dock att mäta rätt saker. Ett vanligt misstag är att stirra blint på funktioner, till exempel på hur många som har börjat använda en viss applikation.

Office 365 handlar om samarbete. Om beteende. Därför är de mest meningsfulla målen de som visar hur människor interagerar med nya verktyg och lösningar. Och därför behöver kvantitativa mål kompletteras med kvalitativa mål.

Om ett kvantitativt mål är att 50 % av användarna ska vara aktiva Skype-användare inom ett år, då kan ett kvalitativt mål vara snabbare beslutsvägar, ökad produktivitet i projekt eller tätare samarbete över stora avstånd.

De kvalitativa målen bör spegla vad som är viktigt för att uppnå olika affärsmål och skiljer sig därför från organisation till organisation. De bör utgå från användarscenarier och spegla verkligheten i organisationen. Därför bör styrgruppen för ett adoptionsprojekt vara sammansatt av representanter för olika delar av verksamheten.

Det är också viktigt att du ser adoption som ett kretslopp. Organisationer, oavsett storlek, förändras över tid. Nya behov uppstår kontinuerligt, på alla nivåer. Behov som behöver hanteras och mötas.

Genom att kontinuerligt mäta och följa upp både kvantitativa och kvalitativa mål upptäcker du problemen och kan införa åtgärder. De kan i sin tur leda till nya mål. Till nästa varv i kretsloppet

Zaid Al-Balaghi

Produkt- och lösningsspecialist

Drivs av att lösa våra kunders utmaningar och hjälpa dem att förverkliga sina mål. Omfattande erfarenhet av transformation, förändringsledning och införande av ny teknik hos globala företag.