Adoption av Office 365
Blogg

O365 Adoption är en process

Adoption är inte den sista pusselbiten i att införa nya verktyg som Office 365. Det är en process med en livscykel. Och hur varmt omfamnandet blir av det nya – det avgörs tidigt.

Därför behöver adoption redan vara en del av strategin. Kom ihåg: Det är inte tekniken i sig som levererar värde. Det är det nya beteendet och arbetssättet. Utan det förlorar investeringen sitt värde.

I stället för att utgå från en särskild funktion, utgå från användningsfall. Involvera medarbetare, chefer och andra ambassadörer tidigt för att bygga adoptionsarbetet på hur verksamheten verkligen fungerar.

Betrakta också utrullningen av Office 365, SharePoint eller andra verktyg som ett kretslopp där strategin ständigt behöver förfinas. Följ upp KPI:er och användningsdata för att finna problem och agera därefter. Dina “ögon och öron” är också helpdesk och “champions” som ständigt är uppdaterade på användarnas verklighet.

Använd den ständigt uppdaterade kunskapen till att hålla kommunikation och utbildning lika levande. Utbildning behöver ges både tidigt och kontinuerligt.

Office 365 kan förbättra samarbete och produktivitet avsevärt, men är inte en linjär process att införa

Zaid Al-Balaghi

Produkt- och lösningsspecialist

Drivs av att lösa våra kunders utmaningar och hjälpa dem att förverkliga sina mål. Omfattande erfarenhet av transformation, förändringsledning och införande av ny teknik hos globala företag.