governance, stratege, användarupplevelse, adoption, teknik
Blogg

SharePoint online Affärsapplikationer

Vår spjutspets är vår utvecklingskompetens. På så vis vet vi sedan många år att sätta användarupplevelsen i centrum.

I den mest grundläggande meningen är en affärsapplikation vilken programvara som helst som hjälper ett företag, ett team eller en avdelning att fungera mer effektivt. Det här kan vara lagerhanteringsprogramvara, CRM, bokföringsprogram eller någon annan vanlig typ av generell affärsmjukvara.

Å andra sidan kan det också vara ett program som effektiviserar en process som är specifik för en viss organisation och dess behov. Det kan vara att hantera arbetstillstånd för externa entreprenörer som reparerar processutrustning i en fabrik, ett arbetsflöde för att godkänna investeringar eller egentligen vilken rutin eller arbetsflöde som helst som inte ligger inom ramarna för olika typer av standardprogramvara. Det är här SharePoint ofta kommer in.

Strategi

Det är viktigt att man har en strategi för vilka use-case som är viktigast att adressera på lång och kort sikt.

Innovationstakten i SharePoint Online är mycket snabb. Nyheter släpps var och varannan vecka. Det kan vara svårt för dig som kund att följa med och förstå hur det kan påverka dina möjligheter och din verksamhet. Vi kan i alla lägen göra en utvärdering av dina use-case och prioriteringar gentemot de applikationstekniska möjligheterna i SharePoint Online.

Styrning

Vi deltar gärna redan i början projektet som en aktiv partner för att sätta målen för applikationen. Det ger en bas för att bygga den bästa lösningen. Frågor som säkerhet och dokumentklassning, utformning av arbetsflöden samt rättighetshantering och uppföljning kommer ofta i fokus.

Teknik

SharePoint Framework innebär att man kan skapa i stort sett vilka skräddarsydda applikationer som helst i SharePoint Online med rätt kunskaper om modern klientbaserad webbutveckling.

SharePoint Framework är ett sätt att bygga affärsapplikationer som ofta innehåller någon form av arbetsflöde. Det finns andra lösningsalternativ som är kopplade till SharePoint. Vi har Microsoft Flow och Microsoft Forms eller varför inte Azure Logic Apps. Gemensamt för Flow och Forms är att det är frågan om någon form av ”low-code lösningar” som potentiellt kan användas av icke utvecklare.

Valet mellan webbutveckling och ”low-code” är inte mellan självklart. Med erfarenhet av att ha byggt hundratals affärsapplikationer i SharePoint Online vi diskuterar gärna era applikationsbehov och hjälper till att hitta rekommendera rätt lösning.

Användarupplevelse

Med nästan 20 års erfarenhet i bagaget vet vi att skapa bra användarupplevelser. Det är mycket mer än en snygg front. Vi arbetar alltid utifrån tre frågeställningar. Möter

applikationen behoven? Är applikationen lättanvändbar och pålitlig? Är applikationen snygg och emotionellt inbjudande? Vi vet också att användarupplevelsen innefattar allt från support till klara riktlinjer för hur man ska tillämpa tekniken i det dagliga arbetet.

Adoption

Adoption innebär att implementera applikationen i affärsprocesserna, så att alla anställda som har en anledning verkligen använder den. Det ska alltid finnas en plan för ”pre- och post roll-out” samt extra användarstöd under utrullningen av applikationen. Snabb respons på användarnas feed-back är A&O.

Ali Qureshi

Senior Architect O365

Jag har över 23-års erfarenhet av migreringar till och från olika plattformar. Kontakta mig så kan jag berätta mer om mina erfarenheter!