Blogg

Liferay, Java och framtiden

Liferay Portal Server är ett på många sätt utmärkt system för organisationer som ställer kravet att kunna realisera sin affärslogik snabbt. Plattformen tillhandahåller bland annat användarhantering, CMS med sök, mallar och menyer out of the box.

Tack vare den breda basfunktionaliteten kan man snabbt starta utveckling av applikationer och integrationer i form av appar i portalen. Med Liferay Service Builder kan man med förhållandevis enkel konfiguration autogenerera datamodeller och servicegränssnitt för nya applikationer.

Historiskt har Liferay rönt stora framgångar på marknaden och har bland annat nio år i följd blivit utnämnd ”Leader” av Gartner inom området “Digital Experience Platforms”. Arkitekturen passar väl in för organisationer som förutom webb, CMS och användarhantering även behöver en effektiv plattform för att på ett standardiserat sätt snabbt kunna integrera med andra system.

Javaplattformen

Liferay bygger på Javateknik. Javaplattformen utvecklas ständigt men har historiskt sett haft återkommande problem med säkerhetshål. En plattform som Liferay kommer aldrig stödja den senaste, mest säkra, Javaversionen. Detta då iterationerna för att få fram nya Liferay-versioner är förhållandevis långa och behöver baseras på väl beprövad Java-teknik.

Organisationer kan redan efter något år komma att behöva göra uppgraderingar, för att inte det Liferay-baserade systemet snabbt ska bli föråldrat. Med utdaterad Java följer problem med säkerhet och minskade möjligheter att integrera med andra system. Man behöver alltså ta höjd för framtida uppgraderingar i sitt investeringsbeslut. Även för det löpande underhållet och arbetet med att hålla Liferay-plattformen uppdaterad. Att i praktiken uppdatera Liferay och Javaversion kan vara dyrt och vara tidskrävande. Som systemägare behöver man hålla Liferay up-to-date och på en bra säkerhetsnivå genom att kontinuerligt arbeta med uppdateringar.

Mängden javautvecklare på marknaden sjunker dessutom och det blir svårare och dyrare att hitta relevant kompetens.

Vad finns det då för alternativ om man bestämmer sig för att se på andra plattformar och möjligheter? Kanske har organisationens behov förändrats? Kanske är man inte beredd att löpande ta investeringen som behövs för att hålla Liferay-plattformen modern och säker?

Moderna alternativ till Liferay Portal Server

Vad finns det då för alternativ om man bestämmer sig för att se på andra plattformar och möjligheter? Kanske har organisationens behov förändrats eller man kanske inte är beredd att löpande ta kostnaden för att hålla Liferay-plattformen modern och säker?

Microsoft SharePoint Online och Azure är ett i högsta grad relevant alternativ. Microsofts cloud-plattform håller hög nivå vad gäller säkerhet och integrationsmöjligheter. Det ständiga behovet av att själv investera i uppgraderingar försvinner självklart i en molnbaserad lösning. Det finns stora fördelar med att välja en plattform som är marknadsledande, molnbaserad och som dessutom numera bygger på öppna JavaScriptramverk.

Många som en gång valt Liferay är dock benägna att fortsätta välja open source-lösningar som Node JS tillsammans med utvecklingsramverk som React eller Angular. Allt baseras på modern JavaScriptutveckling. Med JavaScript kan man idag bygga både server och gränssnittskod. JavaScript för både back-end och front-end ger bland annat bättre resursutnyttjande i utvecklingsteamet, bra möjligheter till återanvändning av kod likväl som goda prestanda. Att tillgången på Javascriptkunniga utvecklare hela tiden ökar är ytterligare en fördel.

Edgeguide ligger i framkant när det gäller modern Javascriptutveckling i allmänhet såväl som SharePoint Online i synnerhet. Vi besitter all nödvändig kompetens inom ovanstående områden och har samtidigt djupa kunskaper om Liferay. Kontakta oss gärna för rådgivning kring migrering, uppgradering och projektering av nya system.

Ali Qureshi

Senior Architect O365

Jag har över 23-års erfarenhet av migreringar till och från olika plattformar. Kontakta mig så kan jag berätta mer om mina erfarenheter!