EdgeGuide är guld-kompetenspartner till Microsoft
Nyheter

EdgeGuide har tagit guld!

Vi är guldpartner till Microsoft

Efter att ha uppfyllt alla kriterier och klarat alla certifieringar är vi nu kompetenspartner till Microsoft på guldnivå – något vi är mycket glada och stolta över!

EdgeGuide har klarat hårda kompetenscertifieringar och nu är vi ett av de få företag som kan uppvisa den prestigefyllda guldlogotypen. Den här kvalitetsstämpeln visar både att vi har ett mycket nära samarbete med Microsoft, men även att vi har ett starkt förtroende bland våra kunder. Det är relationer som vi är måna om och trogna till. Dessa relationer, samt våra hängivna medarbetare, är vad som gjort att vi kunnat bli en guldpartner till Microsoft.

Hur fungerar Microsofts partnerskap?

Det finns tre nivåer inom Microsofts partnerprogram. Först så finns det grundläggande Microsoft-medlemskapet som partner. Det är gratis, och i princip vilket företag som helst kan ansöka om att gå med. Det finns även kompetenspartnerskap på nivåerna silver och guld. Partners med silver- eller guldkompetens visar med det upp expertis inom ett eller flera områden. För varje område finns ett flertal kriterier som måste uppfyllas. Det innefattar både certifieringar och företagsövergripande mål som rör själva verksamhetsdriften. Det kan till exempel innebära att ha en en viss mängd användare, att ha genomfört en viss mängd migreringar eller att ha nått en viss mängd av andra mål.

Eftersom Microsofts produktutbud är mycket brett kan partnerskapen ha olika fokus för olika företag. Vissa kan därför vara mer riktade mot större företag, andra mot mindre företag, vissa är mer fokuserade på applikationsutveckling, andra mot licensförsäljning. Därför finns fyra huvudkategorier för kompetenscertifieringar. Kategorierna är Applikationer och Infrastruktur (Applications and Infrastructure), Affärsapplikationer (Business applications), Data och AI (Data and AI) samt Modern arbetsplats (Modern workplace). Inom varje huvudkategori finns en mängd specialiseringar som innefattar olika kriterier och certifieringar. Läs mer om kompetenscertifieringar.

EdgeGuide har nu guldkompetens i Cloud Productivity och Collaboration and Content, som båda ligger under huvudområdet Modern arbetsplats. Cloud Productivity-certifieringen är för Microsoft-partners som visats hjälpa sina kunder att uppnå hög produktivitet och ROI i Office 365. Collaboration and Content-certifieringen tilldelas partners som visar att de är experter på att utveckla lösningar i SharePoint.

Vad innebär det för våra kunder?

Att vi är en kompetenspartner på guldnivå garanterar att vi levererar lösningar i toppklass – något som gäller redan från första kontakten. Att vi har blivit en guldpartner kan ses som ett löfte om vår strävan mot att bli bäst.