Webbinarier

Webbinarium: Behörigheter i SharePoint Online

I varje SharePoint Online-projekt finns den svåra, men ofta förbisedda, frågan om behörigheter. Från ett säkerhetsperspektiv är behörigheter kritiskt viktiga, men behörigheter lägger också till ännu ett lager av komplexitet.

I det här webbinariet går vi igenom vad vi lärt oss om behörigheter och behörighetsstyrning. Under sessionen kommer vi att presentera datalagring i SharePoint Online och hur behörigheter ställs in för listor och objekt. Vi kommer även ge exempel på de viktigaste begränsningarna och möjligheterna. Dessutom demonstrerar vi hur LogicApps och Azure Functions kan effektivisera behörighetsstyrningen mellan applikationer. Det här är information som är mycket värdefull för dig som är administratör, utvecklare eller projektledare.

Lämna en intresseanmälan

Tyvärr har webbinariet redan genomförts. Men klicka på texten ”Intresseanmälan” här under och ange din e-postadress för att göra en intresseanmälan. Vi underrättar dig när en ny session med detta ämne är planerad.

Intresseanmälan