Blogg

Introduktion: Microsoft Azure

I den här artikeln presenteras grunderna för att förstå vad Microsoft Azure är och vilka möjligheter som finns i den här storskaliga satsningen från Microsoft.

Vad är Microsoft Azure?

Microsoft Azure är en molnplattform som består av fler än 200 tjänster kopplade till webbutveckling och -applikationer. Syftet med Azure är att underlätta organisationers it-lösningar genom att erbjuda mjukvara, plattform eller infrastruktur som tjänster på begäran. Azure kan alltså tillgodose behov av Software as a Service (SaaS), Platform as a service (PaaS) samt Infrastructure as a Service (IaaS).

I generella drag kan Microsoft Azure betraktas som ett ekosystem eller komplement för it-miljöer, där det går utveckla, testa, hysa, driftsätta och hantera applikationer. I Azure finns även allt kringliggande; från lagring till servrar till anslutningar och mer. Azure gör det därför lätt att via Microsoft-baserade resurser säkra och effektivisera enheter, användare och data, samt interaktionerna däremellan.

En aspekt som gör Azure unik i jämförelse med konkurrenter, som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform, är prismodellen. Kostnaden för användning av Microsoft Azure baseras nämligen på den faktiska användningen. Gällande exempelvis lagring så kostar Azure endast för det som faktiskt lagras, vilket innebär att ett abonnemang för reserverad kapacitet inte behövs. Anslutningar eller kopplingar mellan applikationer och system kostar endast när de används. Det gör att rullande abonnemangskostnader inte är relevant för Azure i traditionell mening. Prissättningen i Microsoft Azure påverkas bland annat av typen av tjänst, typen av lagring och den geografiska placeringen.

De olika produkterna i Microsoft Azure är kompatibla med det mesta. De fungerar med öppen källkod, branschstandardlösningar samt i Microsofts ekosystem och med plattformar från andra aktörer. I stället för lokala on-premise-baserade serverlösningar, eller att hyra dedikerade servrar från datacenter, så kan Microsofts Azure-datacenter användas. Med prismodellen i Azure så är reserverad kapacitet inte är relevant, eftersom priset baseras på mängden resurser som konsumerats.

Vad kostar Microsoft Azure?

Det finns flera alternativ som kan påverka priset för en produkt eller tjänst i Azure. Generellt sett så anges ett pris utifrån den faktiska användningen, vilket innebär att priserna anges per enhet och/eller användare. Det leder till att prissnivån för en organisation kan anpassas till enligt som faktiskt använder en tjänst eller produkt, men enkelt kan skalas upp eller ner beroende på hur behoven förändras.

Klicka här för att se uppdaterad prisinformation för varje produkt på Microsofts Azure-webbplats.

När släpptes Azure?

Microsoft Azure tillkännagavs vara under utveckling i oktober 2008 och hade arbetsnamnet Project Red Dog. I februari 2010 släpptes produkten, som då hade namnet Windows Azure. I juli 2014 ändrades namnet till Microsoft Azure.

Vilka konkurrerar med Azure?

I huvudsak så är det Google Cloud Platform, Amazon Web Services och IBM som erbjuder utvecklings- och it-tjänster jämförbara med Microsoft Azure. Google Cloud Platform är en mycket stark plattform med avancerade möjligheter från maskininlärning och stora data. Amazon Web Services är den plattform som traditionellt haft bredast utbud av tjänster och integrationer. Här är en prisjämförelse mellan Microsoft Azure och AWS.

Vem passar Azure bäst för?

Microsoft Azure är ett lämpligt alternativ för alla organisationer som vill nyttja kraften av skalbar molnbaserad it- och utvecklingsteknologi. Flexibiliteten i Azure gör det möjligt att skapa komplement till befintliga lösningar, eller hela miljöer utvecklade och driftsatta direkt i Azure. I Azure kan resursbehovet höjas eller sänkas vid behov, vilket gör att det därför finns en inbyggd skalbarhet för allt inom Azure.

Microsoft riktar sig dock lite extra mot organisationer som redan använder Microsoft-lösningar, och då i synnerhet Windows Server. I Azure så är det fullt möjligt att skapa virtuella Windows Server 2008-maskiner, och för virtuella lösningar så sköts säkerhetsuppdateringar automatiskt. Dessutom sparas kostnader in från hårdvara, underhåll och förnyade licenser. Ett sätt att framtidssäkra Windows- eller SQL-serverlösningar skulle därför kunna vara skapa virtuella lösningar i Azure. Läs mer om SQL-lösningar i Azure här.

Som med alla SaaS- och molntjänster så är den omedelbara kostnadsbesparingen extra tydlig för små och mellanstora organisationer. Därför är Microsoft Azure ett bra it-alternativ för mindre organisationer som vill slippa utlägg för driftsättning av servrar och kostnader associerade med datacenter. Med Azures kostnadsmodell så blir det också enkelt att skala upp it-infrastrukturen allt eftersom företaget växer.

Men förutom att kunna vara ett kostnadseffektivt alternativ så finns andra fördelar med Microsoft Azure. I egenskap av att hysas av Microsoft så finns god geografisk täckning med datacenter och hög serverhastighet. Det gör att spridda kontor och multinationella organisationer kan försäkra god stabilitet och säkerhet i Azure.

Azure har mer omfattande geografisk täckning än med AWS och Google Cloud Platform. Microsoft uppger att det finns driftservice i totalt 54 regioner i världen. I Sverige, närmare bestämt Gävle, kommer ett datacenter att öppna 2021. Datacentret i Oslo öppnade 2019, och ett center planeras öppnas i Köpenhamn.

Vad används Microsoft Azure till?

Microsoft Azure kan användas till det mesta. Med det stora produkt- och tjänstebiblioteket så kan Azure skapa, ansluta eller säkra så gott som vilken it-lösning som helst. Azure liknar många andra molnplattformar i flera avseenden, eftersom det är en samling tjänster och produkter som tillhandahålls på begäran.

Vilka tjänster och funktioner finns i Microsoft Azure?

Microsoft Azure kan delas upp i några huvudkomponenter, som går att dela upp i djupare och mer specifika underkategorier. Lite kort nedan beskrivs kategorierna Storage, Databerarbetning (Compute) och Identitet (Identity). Dessa kategorier är dock endast tre av de 22 kategorier som listas på webbplatsen för Azure. Se listan över alla Azure-produkter här.

Storage

Microsoft Azure Storage är egentligen vad det låter som, nämligen olika tjänster som rör lagring. Det finns olika typer av lagring som kan nyttjas, bland andra fillagring, disklagring och arkivlagring. Det finns även mer specialiserade lösningar för exempelvis stora data och filcachelösningar. Läs mer om Azure Storage här.

Ett användningsexempel med Microsft Azure Storage är att använda lagringstjänsterna som säkerhetskopiering. Det finns olika alternativ för hur omfattande och säker en säkerhetskopieringslösning ska vara. Men oavsett så hjälper det till att skydda en organisations data – vare sig på flera servrar i ett datacenter eller på flera servrar i olika datacenter. Hur ofta säkerhetskopieringen ska ske är upp till beställaren, det kan göra dagligen, veckovis eller månadsvis – beroende på vad som passar. Och med flexibiliteten i Azure så kan även den här typen av lösning snabbt skalas upp vid behov.

Databearbetning

Med Microsoft Azure Compute så erbjuds omfattande möjligheter och verktyg för databearbetning. Med produkterna i Compute kan bland annat organisationskritiska affärsapplikationer utvecklas och implementeras i molnet, API-anslutningar kan implementeras mellan system och virtuella datorer och skrivbord kan sättas upp. Se alla produkterna i Azure Compute här.

En användbar funktionalitet är Microsoft Azures tjänst för att skapa virtuella datorer. Det gör att en virtuell Microsofts Windows Server- eller olika Linux-maskin kan driftsättas. Bland de Linux-distribuerade lösningarna så stöds exempelvis CentOS, Clear Linux, CoreOS, Debian, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, openSUSE, Ubuntu och FreeBSD. I virtuella maskiner går det exempelvis driftsätta servrar och programvara, som gör att lösningar kan hållas helt i molnet. Med den relaterade produkten Windows Virtual Desktop så går det att skapa fjärranslutningar till virtuella skrivbord. Det gör att upplevelsen och programvarorna är samma mellan sessioner, oavsett vilken hårdvara som brukas.

Med produkten AutoScale så identifierar Azure hur mycket resurser som en applikation kräver, och ser utifrån det till att resurserna finns tillgängliga för att applikationen ska fortsätta sin drift i samma hastighet. Azure AutoScale optimerar kontinuerligt de tillgängliga resurserna, vare sig det är hög eller låg trafikmängd.

Kubernetes-tjänsten Azure Kubeternetes Service (AKS) ger möjligheten att skapa och hantera Kubernetes-kluster. Det innefattar att skapa, skala upp och uppgradera kluster som kan användas för att migrera data, träna maskininlärningsalgoritmer, skriva, testa och driftsätta ny kod, för att nämna några användningsområden.

Identitet

I Microsoft Azure Identity ingår tjänster som rör användaridentiteter, identitetshantering och åtkomststyrning. Bland annat så inkluderar den här kategorin Azure Active Directory (AAD).

Microsoft Azure Active Directory är en molnbaserad katalogtjänst för identiteter, som liknar den lokalt hysta varianten Active Directory. Flexibiliteten med att nyttja Azure Active Directory gör att inloggningar, anslutningar, identitetshantering, användningsanalyser, och mer blir enklare att administrera. Eftersom den lokala identitetshanteringens dagar är räknade så är AAD ett steg som kan hjälpa att frigöra en organisation från lokala servrar. AAD underlättar även automatiseringen av informationsflödet från ett system till ett annat genom att använda AAD som nav, exempelvis om uppgifter från HR-systemet behöver synkroniseras med mejlsystemet. Azure Active Directory ingår i Microsoft 365-prenumerationer, och dessutom finns en grundläggande gratisversion. Se en funktionsjämförelse för AAD här.

Kom vidare

På EdgeGuide ser vi Azure som en framtidsinvestering. Möjligheterna i Azure innebär att det blir enklare att strukturera och utveckla för våra kunder. Vare sig det handlar om organisationsstruktur, affärsapplikationer och -flöden, migreringar eller sammanslagningar så hjälper Azure både oss och kunden. Om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa er med Azure, kontakta oss.

Läs mer

I den här artikeln förklaras rättigheter och behörigheter i SharePoint Online.

Läs mer om administrationsroller i Office 365 här.

Se hela vårt artikelbibliotek här.

Magnus Roos

Magnus ansvarar för marknadsföringen och innehållet på EdgeGuide. Har du frågor eller kommentarer om något du läst? Skicka gärna ett mejl eller kontakta via LinkedIn.