bild till artikeln som heter M&A-affärer och it-infrastrukturens viktiga roll
Blogg

M&A-affärer och it-infrastrukturens viktiga roll

För bolag som köper upp andra bolag är det kritiskt viktigt att ha god förståelse av varje dotterbolags it. Dels för samla det viktiga för kärnverksamheten på en plats, dels för att riskera att otrygg eller olaglig data finns, men även för att kunna maximera nyttjandet av fördelarna hos respektive organisation. Därför är it-organisationen helt avgörande, och har stor påverkan på hur väl utfallet med uppköpsaffärerna kommer gå.

Att bygga en stabil it-infrastruktur borde innebära samma genomgång och due diligence som finns för resten av en M&A-affär. Ett allt vanligare alternativ är att skapa molnmiljöer med hjälp av någon av den stora mängden leverantörer som finns. Ytterst handlar det om att undersöka vilka möjligheter som finns hos en leverantör och mäta det med vilka funktioner som krävs. Olika leverantörer kommer med en mängd för- och nackdelar som skapar olika förutsättningar för att skapa en god it-miljö för organisationer. För att slutmålet och M&A-affären ska bli lönsam gäller det därför att göra ett gediget förarbete för att planera organisationens it-infrastruktur.

Tips för it-infrastrukturen efter M&A

För att M&A-affären ska gå smidigt så gäller det att organisationens it gör vad den förväntas göra i anslutning till uppköp eller sammanslagningar. Några särskilt viktiga delar att utvärdera i anslutning till uppköpsaffärer listas nedan.

Se till att it-lösningen täcker behovet i nuläget

För att övergångsavtal inte ska bli evighetsavtal så behöver en grov övervägning göras. Kan det nya bolaget utföra kärnverksamheten med det nya bolagets it-plattform? Om svaret är ja så är det viktigaste att komma igång i den nya it-miljön. Efter det kan ny funktionalitet övervägas. Prioritera därför att implementera det som krävs för att komma ur övergångsavtalet till att börja med.

Ha en strategi med flera nivåer

Ett dotterbolag kan köpas upp utan att det finns planer på att integrera bolaget in i det nya moderbolagets it-miljö. Att dotterbolaget har en fristående it-miljö är ett alternativ som ibland är bättre än att migrera bolaget till den centrala it-plattformen. Notera att även om detta är fallet så betyder inte det att dotterbolagets it inte behöver en grundlig genomgång. Det kan även vara relevant att migrera det uppköpta bolaget från den gamla miljön, men till en fristående ny miljö. Då är i många fall en molnbaserad lösning att rekommendera, eftersom det knappt finns någon risk att det påverkar vare sig driften eller moderbolagets it. Läs vår artikel om uppköpsaffärer här.

Gör det inte för svårt

För att få ut bästa möjliga värde av it-lösningar i molnet och för att försäkra att implementationsprojekt ska slutföras, så är så kallade standardprocessarbetsflöden lämpliga att börja med. Det syftar till de flöden som det redan finns grund för i it-miljön, exempelvis godkännandeflöden och liknande. Tanken är att i början hålla det enkelt med hjälp av de verktyg som finns. Läs vår artikel om it-implementationsstrategier efter M&A-affärer här.

Förstå de viktigaste prispunkterna

För olika leverantörer så finns olika fokus för vad som påverkar priset. I fallet för Microsoft så ligger den främsta kostnaden i användarlicenserna och licensdistributionen. Vilken funktionalitet som krävs behöver därför noggrant matchas med vad Microsoft erbjuder i respektive licensplan. Som sekundär kostnad kan driftskostnader komma att hamna, exempelvis Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Workspace och liknande. När räntebiliteten kalkyeras så måste detta noggrant utvärderas och följas upp.

Glöm inte vad tredjepartsfunktionalitet möjliggör

Å ena sidan så kan det vara frustrerande att alla behov inte tillgodoses via en plattforms grundutbud av funktioner, men å andra sidan så öppnar tredjepartsutveckling en värld av möjligheter inom effektivisering, analyser och mer. Exempelvis anslutningar mellan verktyg och plattformar kan lämpligen skötas med hjälp av anpassade applikationer. För att de allra djupaste analyserna ska kunna genomföras, med hjälp av data från helt olika typer av källor, så kan avancerade integrationer skapas och implementeras. Helt automatiserade användningsflöden med komplex logik tillgängliggörs med hjälp av tredjepartsutveckling. Läs om EdgeGuides SharePoint Online-utveckling här.

Frigör det grundläggande i it-infrastrukturen

För många molnlösningar, inklusive Microsoft och Office 365, krävs det endast internetuppkoppling och en webbläsare för att komma åt interna dokument och verktyg. Därför borde det inte vara svårare än så att nyttja organisationens data. Ju färre inloggningar och anslutningar som krävs, desto lättare är det att arbeta flexibelt och effektivt. Microsofts Single Sign-on (SSO)-funktionalitet är ett exempel som förenklar. Läs mer om SSO här.

Ha koll på hur stora datamängder som behöver skickas. Handlar det om enorma mängder som kräver frekvent åtkomst så kan det vara enkelt med en lokal lagringslösning för organisationer som arbetar vid ett kontor. Om organisationen erbjuder distansarbete så kan lagring via Microsoft Azure vara fördelaktigt. Läs mer om lagring i Microsoft Azure i vårt blogginlägg här.

Att hysa infrastrukturen i molnet innebär ofta en garanti för upptid och tillgänglighet. Exempelvis så är Microsofts rapporterade drifttillgänglighet minst 99,95 % av tiden, med garantier för om nertiden skulle överstiga en viss mängd. Det är en nivå av tillgänglighet som lokalt hysta lösningar generellt sett inte kan tävla mot.

Delar att ha koll på

Eftersom det finns olika lösningar och olika leverantörer så är det knappast möjligt att ge ett enda recept för framgång. Generellt sett så är molnlösningar framtidsorienterat och rekommenderat. Men det finns tillfällen då det inte passar eller då en extra titt behövs på vissa aspekter. Några av dessa presenteras nedan.

Företagsdatavolymer och lagring

Som nämndes i korthet ovan, så är stora volymer data inte alltid molnets bästa vän. När stora mängder data skickas fram och tillbaka måste leverantören kunna tillgodose dessa datatransaktioner. Framför allt när det handlar om flera organisationer som blir en så kan mängderna data bli mycket stora. Det är då lämpligt att försäkra med leverantören att kapacitet finns för den uppskattade mängden data. Det är viktigt att ha i åtanke att backup-as-a-service finns, och att det kan vara ett bra alternativ som molnbaserat arkiv för föråldrad eller arkiverad data.

Lagring i molnet för stora företag kan behöva en egen strategi, inte minst när det handlar om sammanslagna organisationer. Då historisk data måste finnas kvar och mängderna närmar sig flera terabyte kan det bli svårt att hitta lämpliga molnlösningar som tillgodoser behoven.

För användare så erbjuder Microsofts Office 365-licenser minst 1 TB som lagringsutrymme i OneDrive per licens, vilket bör räcka långt för enskilda användare. Men opersonlig organisationsdata kräver den största delen av lagring. Möjligheterna i Microsoft Azure är ett molnbaserat alternativ som gör att infrastrukturen fortsatt håller sig i Microsoft-ekosystemet. Utanför Microsoft finns olika typer av tilläggstjänster och abonnemangstjänster för data. Lokal lagring är också möjligt, men underhåll, tillgänglighet och säkerhet är några av de delarna som då behöver särskilt fokus.

Abonnemangskostnader

Gör ett överslag för den beräknade licensmängden. Traditionellt sett har lokala on-premise-lösningar varit mer kostnadseffektiva jämfört med molnmiljöer. För mindre organisationer är troligtvis molnlösningar mer fördelaktigt. För större företag så erbjuder fler och fler leverantörer enterprise-lösningar med flexibla och skalbara alternativ. Läs vår artikel om Microsofts licensutbud här.

Vidare läsning

Som vidare läsning om it-infrastruktur, M&A-affärer och relaterade delar så rekommenderar vi att läsa någon av artiklarna nedan.

Läs vår introduktionsartikel om fusioner och förvärv här.

Ta del av vår artikel om administrationsroller och behörigheter i Office 365 här.

Magnus Roos

Magnus ansvarar för marknadsföringen och innehållet på EdgeGuide. Har du frågor eller kommentarer om något du läst? Skicka gärna ett mejl eller kontakta via LinkedIn.