artikelbild för inlägget om plattformen för medarbetarupplevelser Microsoft Viva
Blogg

Introduktion: Microsoft Viva

Vad är Microsoft Viva?

I februari så presenterade Microsoft den nya produkten Viva för första gången. Microsoft Viva benämns vara den första moderna plattformen för medarbetarupplevelser i dagens digitala tidsålder. Plattformen Microsoft Viva menar Microsoft kommer bli det nya navet för att medarbetare och team ska kunna prestera på topp. En mängd resurser kommer att finnas samlade på ett och samma ställe. Kommunikation, informationsflöden, utbildning, analyser och sammanställningar, och mer – integrerat i Microsoft Viva.

Viva har samma bredd och djup som Office 365, och kan upplevas direkt i Microsoft Teams samt andra applikationer. Med den avancerade artificiella intelligensen och verktyg för att främja hållbara arbetssätt presenteras Viva som den nya standarden av medarbetarupplevelse. För att fånga rätt innebörd har Microsoft använt begreppet Employee Experience Platform (EXP) om Viva, som kan översättas till något i stil med en plattform för medarbetarupplevelser.

Ett av huvudledorden för Microsoft Viva är personlig integritet och att skydda enskilda användares uppgifter. Troligtvis ligger stort fokus på integritet med kontroversen om Microsoft Productivity Score, som Forbes menar var en mardröm för personlig integritet.

Microsoft Viva rapporteras till en början ha 4 huvudmoduler: Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning och Viva Topics. Men med fler moduler på väg.

Viva Connections

Bakgrunden till Microsoft Viva Connections är att förbättra den interna kommunikationen. Enligt Microsoft upplever nästan 60 % av anställda att de känner av en sämre sammanhållning till följd av distansarbete. Framför allt för nyanställda, menar Microsoft, så blir glappet extra tydligt.

Så oavsett hur framtiden blir så är Viva Connections ett sätt att sammanföra anställda och göra kommunikationen enkel. Viva Connections nås via Microsoft Teams, och kan betraktas som ingången till den digitala arbetsplatsen.

I Viva Connections så finns en anpassad välkomstsida som är baserad på information som hämtas från företagets Office 365- och SharePoint-data. Det är en plats där ledningsgrupper och chefer kan kommunicera med anställda via tillkännagivanden och sändningar. Anställda kan enkelt komma åt nyheter och viktiga samt personliga dokument. Med integrationen till Yammer så finns även förslag på grupper att besöka.

Viva Connections skapar ett gränssnitt med ett personligt flöde som gör det lätt att hitta resurser både från Viva och andra delar av Office 365. Innehållet kan även anpassas, så att innehållet alltid kan hållas relevant.

Läs om Microsoft Viva Connections i den officiella bloggen här.

Viva Learning

Utbildningsdelen Viva Learning är en del av Viva som ämnar göra utbildning en självklar del av arbetet. Enligt en undersökning från LinkedIn så hävdar Microsoft att hela 94 % av svaranden skulle stanna längre vid en arbetsplats om arbetsgivaren investerat i utbildning och kompetensutveckling. Med Viva Learning så hoppas Microsoft göra inlärning till en naturlig del av arbetsdagen.

I praktiken så är Viva Learning en del av Teams som samlar kurser i ett och samma gränssnitt. Det gör att det är enkelt att själv registrera sig till kurser, men även att rekommendera och skicka kurser till arbetskamrater direkt i Teams. Viva Learning har flera stora samarbetspartners, däribland LinkedIn Learning, Skillsoft, Coursera, edX och, förstås, företagets egna utbildningar.

Läs mer om Viva Learning här.

Viva Insights

Syftet med Viva Insights är att hjälpa personer att maximera sin tid. Då nästan en tredjedel upplever att de närmat sig utbrändhet så är syftet med Viva Insights att främja välmående genom att erbjuda personliga förslag och insikter utifrån Workplace Analytics och MyAnalytics, som presenteras direkt i Teams. Besök den officiella Insights-bloggen här.

Viva Insights kan delas in i några undergrupper.

För ledningen

För överordnade och ytterst ansvariga så hjälper Viva Insights till med att sammanställa och analysera mer komplexa mönster som kan tydliggöra förbättringsområden. Insikterna kan vara en bidragande faktor vid beslut gällande organisationsstruktur gällande exempelvis distansarbete och resursplanering. Viva Insights gör det lättare att se och förstå interaktionen inom och mellan team på arbetsplatsen, med förbättrad hälsa som yttersta mål.

För chefer

För de som ansvarar för andra och leder team så har Viva Insights datadrivna analyser med fokus på personlig integritet. Det innebär att chefer och ledare har möjlighet att om någon i teamet riskerar utbrändhet och kan ge anpassade förslag till teamet – som att hjälpa till med dagsprioriteringar, skapa funktioner i kalendern för att främja hälsa och produktivitet, eller att stänga av aviseringar för att kunna fokusera bättre.

För individer

Viva Insights kan hjälpa alla att komma i kontakt med kollegor, att prioritera arbetet och påminna om att ta rast, att ha tid för fokuserat arbete och att utvecklas i arbetsrollen. I samarbete med Headspace, som nu blivit en del av Microsoft, kommer det finnas en rad funktioner som sätter välmåendet i främsta rummet och hjälper till att etablera vanor för långsiktig hälsa och balans.

Viva Topics

Syftet med Viva Topics är att göra informationsinhämtning lättare. Topics gör det, som namnet antyder, genom att gruppera information till olika kategorier och ämnen. Artificiell intelligens söker bland organisationens data och grupperar filer och information som verkar höra samman – exempelvis till projekt, produkter, processer och mer.

Viva Topics analyserar inte bara information från Microsoft Cloud, utan även data som lagras hos olika tredjepartsapplikationer – inklusive SalesForce och ServiceNow, bland andra. Microsoft Graph-anslutningar gör det dessutom möjligt att ansluta ännu mer till Topics.

En annan funktion som kommer med Viva Topics är att akronymer och koncept får så kallade topic cards. Genom att hålla muspekaren över ett topic card så kommer begreppet att förklaras, exempelvis genom att visa vad akronymen står för. Det går även att klicka på innehållet som har ett topic card för att besöka en topic page-sida med mer utförlig information om innehållet.

Tanken bakom topic cards är att användaren inte ska behöva hitta information, utan att information ska hitta användaren. Microsoft liknar Viva Topics med ett AI-baserat Wikipedia-bibliotek. Likt Wikipedia så kan Topic page-sidorna kan anpassas nästan helt fritt, så att de som är mer insatta kan lägga till och ändra informationen på sidan.

För mer information om Viva Topics, besök den officiella bloggen här.

Bara början för Microsoft Viva

Microsoft menar att det här bara är början. Viva ska bli plattformen som på riktigt tar med hälsa och välmående i bilden, så att organisationer kan arbeta mer hållbart och effektivt i Microsofts ekosystem. Oavsett om arbete sker på distans eller på ett kontor så kommer Viva vara grunden för den nya medarbetarupplevelsen – anpassad till dagens digitala värld. Se huvudsidan för Microsoft Viva här.

Vidare läsning

Ta en titt på någon av våra andra artiklar nedan.

Läs vår introduktionsartikel till Microsoft Azure här.

Här kan du se vår artikel om licenser och licensplaner från Microsoft.

Läs vår tipslista över 10 administrationstips här.

Magnus Roos

Magnus ansvarar för marknadsföringen och innehållet på EdgeGuide. Har du frågor eller kommentarer om något du läst? Skicka gärna ett mejl eller kontakta via LinkedIn.