Blogg

Virtuella skrivbord – DaaS och VDI

Tack vare den mer utspridda internetåtkomsten i samhället, via exempelvis 4G och 5G, så ökar tillgängligheten för nätverksbaserade tjänster. Det är något som är mycket tydligt med den centrala rollen som, exempelvis, smarttelefoner fått. Spridningen av uppkopplingsmöjligheter innebär också att det inte krävs lika mycket fokus på datapunkterna.

I företagskontext så betyder det bland annat att det inte nödvändigtvis behövs specialiserad lokal infrastruktur för att nyttja organisationsspecifika tjänster. Skiftet från kontor till hembaserade arbetsytor som många upplevt under 2020 är ett praktexempel på det. Delvis i spåren av distansarbete, men även via framsteg inom molnteknologi så har distansbaserade digitala arbetsytor fått ett uppsving.

Det finns i huvudsak två begrepp som används inom ämnet digitala skrivbord – DaaS och VDI. Virtuella skrivbord via DaaS och VDI kan generellt sett vara antingen beständiga eller obeständiga.

Desktop-as-a-Service

Desktop-as-a-Service, förkortat DaaS, stiger i popularitet delvis baserat på utvecklingen inom molnteknologi. I grund och botten så är DaaS en tjänst som gör att ett virtuellt användargränssnitt tillhandahålls för att nyttjas av en användare. Det kan användas i stället för eller som komplement till befintliga verktyg och applikationer på användarens enhet. Hela den virtuella miljön hyses av leverantören, inklusive exempelvis lagring och applikationer, och strömmas till användaren.

En direkt följd av strömning är att hårdvarukraven för användares enheter kan sänkas. Det är möjligt att flytta driftkraven till tjänsteleverantören, som då får använda sina resurser för att driva och hysa. Å ena sidan ställer det högre krav på leverantören för fortsatt drift, samt internetuppkoppling för både leverantören och användaren. Men å andra sidan så öppnar det för en dramatiskt ökad flexibilitet.

Mängden användare kan med lätthet skalas upp eller ned. Hårdvara behöver mindre konfiguration och behöver inte heller vara utrustad med det allra bästa eller det allra senaste. Det går även att nyttja tjänster med så lite som en webbläsare.

DaaS-skrivbord gör det möjligt att kringgå användningen av ett specifikt operativsystem. En dator med operativsystemet MacOS kan alltså utan problem ansluta till ett DaaS-baserat Windows-skrivbord. Eftersom tjänsten är molnbaserad så är skrivbordsmiljön densamma, oavsett vilken enhet som används för att ansluta till DaaS-tjänsten.

Applikationer med höga krav på dataresurser kan med fördel användas på ett DaaS-skrivbord. Eftersom applikationen körs vid datacentret som hyser skrivbordet så skulle även surfplattor kunna köra mycket komplexa och krävande program, eftersom applikationen strömmas till användaren. Det främsta kravet blir då en stabil internetuppkoppling så att strömningen och nätverkskommunikationen inte brister.

Virtual Desktop Infrastructure

Det finns stora likheter mellan DaaS och en infrastruktur för virtuella skrivbord, som även kallas VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Den främsta skillnaden är att DaaS är en molnbaserad prenumerationstjänst, medan VDI skapas inom ramen av ett redan existerande nätverk. Exempelvis så kan en infrastruktur för virtuella skrivbord skapas i ett företags nätverk – som traditionellt sett har möjliggjorts via den lokala hårdvaruuppsättningen. Till skillnad från DaaS som alltså är en (extern) prenumerationstjänst som möjliggörs via en leverantör.

DaaS och VDI kan därför ses som relaterade koncept. VDI syftar snarare till den infrastrukturella delen som möjliggör virtuella skrivbord för en organisation, medan DaaS snarare handlar om enskilda licenser. VDI och DaaS är dock båda termer som syftar till virtuella skrivbord.

Typer av DaaS och VDI

Det finns två huvudsakliga typer av virtuella skrivbord som går att väga mellan.

Obeständigt skrivbord

I ett obeständigt DaaS-skrivbord (non-persistent desktop) så återställs användargränssnittet efter att användaren loggat ut. Endast några få inställningar, exempelvis bokmärken, profiler och liknande online-baserade inställningar, kommer att finnas kvar mellan sessioner.

Obeständiga skrivbord är alltså inte ett bra alternativ när applikationer som kräver långa installations-/uppstartsprocesser. Om data inte kan sparas till molnbaserade lagringsplatser så är det inte heller att rekommendera. I många fall fungerar Office 365-applikationer och liknande utmärkt eftersom det går snabbt att komma igång och är lätt att spara filer till sin OneDrive.

Eftersom avancerade inställningar inte sparas så behöver de inte heller läsas och konfigurera skrivbordet vid uppstarten. Därför går det markant mycket snabbare att komma igång med ett obeständigt DaaS-skrivbord.

Beständigt skrivbord

Ett beständigt DaaS-skrivbord (persistent desktop) är ett skrivbord där hela användargränssnittet är unikt till en specifik användare. Det innebär att inställningar, filer, applikationer och mer sparas mellan sessioner. Därför finns många likheter till en vanlig personlig dator, och kan i princip betraktas som en sekundär enhet med distansåtkomst.

Beständiga DaaS-skrivbord kan lämpligen användas till projekt som använder avancerade applikationer som behöver kalibreras och ställas in. I dessa fall så kommer inställningarna kvarstå mellan sessioner. Så vare sig det handlar om att ofta ansluta till skrivbordet eller att enbart ansluta vid behov så kommer det vara en trygghet att inställningar finns kvar.

Baksidan är att beständiga skrivbord kostar mer och kan kräva en hel del bandbredd, beroende på hur mycket som lagrats och installerats.

Fördelar med DaaS

Det går ofta att abonnera till DaaS-tjänster på månads- eller årsbasis. Eftersom kostnaderna kan springa iväg så är det nödvändigt att ha priset av och egenskaperna hos en fysisk enhet som referenspunkt. Några av de fördelar som gäller för DaaS, men inte nödvändigtvis till en fysisk enhet listas nedan.

  • Säkerhet: Leverantören ansvarar för hårdvarans säkerhet. I stället för att skapa en säkerhetslösning för hårdvaran och den lagrade datan så sköts det av leverantören.
  • Skalbarhet: Det är enkelt att skala upp DaaS-lösningen och resursmängden som abonnemanget gäller. På mycket kort tid kan lösningen anpassas allt eftersom att behov förändras.
  • Flexibilitet: En av de främsta fördelarna med DaaS är åtkomsten. Det krävs ingen dedikerad fysisk enhet för att komma åt skrivbordet, utan det räcker att enheten som ansluter har en stabil internetuppkoppling. Antingen kan laptopen lämnas hemma för att använda den på kontoret, eller så räcker det med en surfplatta eller dator med endast grundläggande hårdvaruspecifikationer.
  • Uppstartskostnad: Över tid så kan kostnaderna med DaaS komma att överstiga kostnaden av att köpa en ny enhet. Men för kortare projekt eller för de som vill undvika en hög investeringskostnad så passar DaaS utmärkt.
  • Nertid: Eftersom leverantören ansvarar för server- och säkerhetsunderhåll så är det inte avbrott som en kund behöver planera. Så länge uppkopplingen är stabil så är det mycket goda förutsättningar för att resten kommer fungera felfritt och utan avbrott.

Läs mer om DaaS och virtuella gränssnitt

Microsoft tillhandahåller DaaS-/VDI-tjänsten Windows Virtual Desktop. Det är kostnadsfritt i vissa av Microsofts licensplaner, och innebär alltså att virtuella skrivbord kan skapas för vissa användare utan ytterligare kostnad. Läs mer om Windows Virtual Desktop här.

I Microsoft Azure så går det även att skapa virtuella servrar för att hysa hela affärsapplikationer i molnet. Läs mer om Microsoft Azures Virtual Machines här.

Vidare läsning

Vi rekommenderar även att läsa något av inläggen nedan:

Se vår introduktionsartikel till Microsoft Azure här.

Läs om Microsofts olika licensplaner här.

Ta en titt på vår senaste tipslista för Microsoft Teams här.

Magnus Roos

Magnus är marknadsförare och content writer på EdgeGuide. Har du frågor eller kommentarer om något du läst? Skicka gärna ett mejl eller kontakta via LinkedIn.