Webbinarier

Webbinarium: Dataklassificering

EdgeGuide bjuder in till webbinarium. Ämnet är informationssäkerhet med fokus på dataklassificering. Bakgrunden till ämnet är att vi vill informera om vikten av dataklassificering i en organisation. Ett klassiskt exempel på klassificering är att zip-filer vanligen blockeras när de bifogas i mejl. Men i dag sträcker sig dataklassificering längre – det handlar nu mer om innehållet snarare än filtypen. Det blir tydligt med exempelvis GDPR, eftersom vad som klassas som personuppgifter kvarstår oavsett vilken filtyp det är.

Det räcker inte heller med brandväggar och ett ogenomträngligt skydd från externa anfall om känsliga filer utan vidare kan bifogas i mejl och i stället skickas till mottagare utanför organisationen. Att ha en policy för dataklassificering och en övergripande struktur för åtgärder är en start. Då blir det tydligare för användare när känslig data hanteras, och varför ytterligare säkerhetsåtgärder kan krävas för de filerna. Men hur ska en sådan policy sättas upp?

I webbinariet så hjälper tre av våra områdesexperter till med att reda ut de frågetecken som finns om dataklassificering. Deltagarna är EdgeGuides Azure-strateg och rådgivare Rasmus, User Adoption-specialisten och projektledaren Henrik samt lösningsarkitekten och utvecklaren Anton. De hjälper att nysta upp ämnet från strategiska, användarmässiga samt tekniska perspektiv.

När?

Webbinariet har dessvärre redan genomförts, men inom kort så kommer en videoversion att publiceras. Vi uppdaterar den här sidan så fort som vi har mer information. Om du vill så en notis om när webbinariet finns tillgängligt så kan du lämna din mejladress nedan.