Microsoft 365 Copilot logo and Microsoft 365 application logos
Blogg

GPT och Microsoft 365 Copilot

Artificiell Intelligens (AI) har blivit en av de mest inflytelserika teknologierna i vår tid. Med associationer till bland annat Alan Turings klassiska Turingtestet från 1950 och John Searles tankeexperiment Det Kinesiska Rummet 1980, så har utvecklingen nu nått en punkt där takten snabbar på och konsekvenserna är svåra att förutspå.

Framstegen inom maskininlärning och neurala nätverk har inte bara revolutionerat teknik- och industrisektorn, utan har också påverkat vår vardag på många sätt. Intresset för AI har varit bubblande under lång tid inom många branscher, men kom att i det närmaste koka över under slutet av 2022, i samband med att ChatGPT lanserades. Intresset för artificiell intelligens – och mer specifikt ChatGPT – fullkomligen exploderade.

AI, chattrobotar och GPT

Startskottet för AI kom för länge sedan. Redan under antiken så pågick filosofiska diskussioner om huruvida artificiella objekt kan ha intelligens eller ett medvetande. Men det var inte förrän under tidigt 1900-tal som mönsterigenkännande maskiner hade utvecklats. Ämnet AI satsades hårt på under 1950-talet, då stora investeringar gjordes på forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning. Men målet om att bygga en tänkande maskin med motsvarande intelligens som en människas mötte inte så stora framgångar, så investeringarna dog ut under de kommande decennierna. Utvecklingen fortsatte ändå, och en viktig milstolpe kom under 2000-talet då maskininlärning blev populär. Maskininlärningen hade tydliga kostnadsmässiga fördelar då det exempelvis var mer effektivt att skapa en AI för att ta fram komplexa algoritmer snarare än att de skulle utvecklas av människor.

Utvecklingen har puttrat under lång tid för mer eller mindre effektiva chattrobotar, AI-hjälpmedel och mer. En tydlig punkt när brett intresse skapades för allmänheten var 30 november 2022 då ChatGPT lanserades. GPT står för Generative Pre-trained Transformer och är en modell av generativ AI som bearbetar naturligt språk för att generera nytt innehåll. GPT är en så kallad LLM (Large Language Model), vilket innebär att den består en mängd parametrar som hjälper till med för att ”förstå” en beskrivning eller förfrågan, samt vad som krävs av AIn. Med andra ord så kan AIn avkoda intentioner och handlingar från fritextinstruktioner, och generera svar till instruktionerna. Den första versionen, GPT-1, publicerades 2018, och hade då tränats med BookCorpus – en databas med en stor mängd opublicerade böcker på internet. GPT-2 kom 9 månader senare och hade tränats med drygt 10 gånger så mycket text, inklusive webbinnehåll. GPT-3 kom 15 månader senare – i maj 2020 – och hade tränats på ännu mer innehåll, bland annat engelska Wikipedia och stora mängder textinnehåll från webben. Nästan två år senare, i mars 2022, kom GPT-3.5 som tränats ytterligare. Och ganska exakt ett år senare, 14 mars 2023, kom GPT-4, som enligt uppgift har hisnande 1,76 biljoner parametrar.

Microsoft påbörjade samarbetet med OpenAI under 2019. I september 2020 tillkännagavs att OpenAI licenserade sin GPT-3-teknologi exklusivt till Microsoft och Microsofts produkter. Mycket har sedan dess hänt under huven, med många detaljer okända, bland annat med vilket material som GPT-3.5 och -4 har tränats med. Ett viktigt datum kom sedan att bli 30 november 2022 – då ChatGPT lanserades för allmänheten, när OpenAI och Microsoft kunde visa vilket enormt steg som tagits inom ramen av generativ AI. När ChatGPT lanserades var det med GPT-3, men ChatGPT med GPT-4 finns som betald tjänst i ChatGPT Plus. Omedelbart efter lanseringen började konversationer om huruvida alla kreativa och tekniska tjänster skulle komma att ersättas med ChatGPT. Riskerna, fördelarna, problemen och etiken med AI diskuterades flitigt. Med ChatGPT såg nog många fördelar i att AIn var en fena på att skriva text utifrån instruktioner av varierande komplexitet, inklusive tonalitet. Men brister i AIn blev också tydliga, där vissa glapp i läsförståelse gav upphov till absurda utbyten, att AIn gav vinklade svar utifrån datan den tränats på och en stundtals överdrivet självsäker framtoning trots faktafel. Se några exempel här.

Google Searches for "AI chatbot" over time

Sökintresset för ”AI chatbot” tog fart i slutet av 2022, och har varit en välbesökt sökterm långt in under 2023. Skärmbild från trends.google.com.

Generativ AI

Generativ AI handlar om att skapa nya och originella data med hjälp av artificiella neurala nätverk. Traditionellt sett har AI främst använts för klassificering och prediktion baserat på befintliga data, men generativ AI syftar till att gå bortom detta genom att generera helt nytt innehåll. Detta kan inkludera bilder, musik, text och till och med videor som inte tidigare har existerat.

Generativ AI bygger på modeller som kallas generativa modeller, som tränas på enorma datamängder för att förstå mönster och strukturer. En av de mer framstående typerna av generativ AI är Generative Adversarial Networks (GANs), på svenska generativa motståndarnätverk, som först publicerades 2014 i en artikel av Ian Goodfellow med flera. I korthet så går GAN-metoden ut på att skapa en tävling mellan två neurala nätverk, en generator och en diskriminator, som båda försöker vinna. Generatorn försöker skapa autentiska exempel, medan diskriminatorn försöker skilja de genererade exemplen från de riktiga exemplen. Genom denna tävling blir generatorn mer och mer skicklig på att skapa autentiskt innehåll över tid.

Sen lanseringen av ChatGPT har flera av Microsofts konkurrenter påbörjat utvecklingen och lanseringen av egna generativa AI-produkter. Exempel på konkurrenter till Microsofts GPT är Metas LLaMA och Googles PaLM.

Microsoft 365 Copilot

Med exklusiv licensiering från OpenAI, en flodvåg av intresse kring ChatGPT och den otvetydiga kraften i GPT-4 så har Microsoft förenat GPT med Microsoft 365 – i något de kallar för Microsoft 365 Copilot. Copilot är, precis som det låter, en digital assistent med den analytiska kraften av GPT-4 och vältaligheten i ChatGPT, som ämnar främja företags effektivitet kring dokumentation, analys och kreativitet.

Den 16 mars 2023 så tillkännagav Microsoft den då kommande lanseringen av produkten Copilot. I Microsoft 365 Copilot så integreras kontextuell, sökresultatbaserad samt organisationsbaserad information i Microsoft 365. Microsoft menar att syftet är att effektivisera vardagliga arbetsuppgifter för att istället möjliggöra att arbetstid kan läggas på stimulerande och roliga sysslor. I maj 2023 så meddelande Microsoft att det initiala testet med 20 testkunder gick över förväntan, så antalet deltagande organisationskunder höjdes till 600.

I Copilot så används informationen i Microsoft Graph och funktionerna i Microsoft 365-apparna i kombination med AI-modeller för att ta fram innehåll. Precis som med ChatGPT så tar Copilot emot instruktioner i naturligt språk och avkodar innebörd och intention, och skapar sedan innehållet som efterfrågas.

Några exempel för 365-applikationerna är att det i Word går instruera Copilot att ”ta fram ett tvåsidigt projektförslag utifrån det här dokumentet och det här datasetet”, ”konkretisera femte stycket” eller ”skapa ett utkast baserat på den här utgångspunkten”. I Excel går det att skapa summeringar och analyser av dataset i textform, att beskriva nya analyser som ska utföras, att ta fram prediktioner utifrån data eller att ersätta en variabel med en hypotetisk sådan för att se ändringar i ett dataset. I PowerPoint kan Copilot hjälpa att skapa presentationer utifrån Word-dokument, att omformulera text enligt anvisningar. Förstås så kan Copilot även göra designval och grafiskt formge presentationer med hjälp av den Microsofts grafiska AI DALL-E. I Outlook kan Copilot skapa textinnehåll, exempelvis att skriva utkast för meddelanden; ”skriv ett mejl som tackar avsändaren men som även efterfrågar mer information om punkt 2 och 3”. Förutom att skriva nya meddelanden och inbjudningar så kan även Copilot summera inkommen e-post från en viss period. I Teams kan Copilot vara med i möten och summera diskuterade ämnen och slutsatser, notera och tydliggöra för- och nackdelar med mera. Copilot kan även nyttjas utanför möten för att hjälpa till med bland annat påminnelser och uppföljningar.

I Copilot introduceras även Business Chat-funktionen i Teams. I Business Chat så integreras all information från organisationens Microsoft 365, vilket samlas i en chatt där Copilot kan tillfrågas om uppgifter, analyser och planer. Oavsett för vilken app som något ska skapas så kan det utföras av Copilot i Business Chat. Även Microsoft Power Platform får stöd för Copilot, genom att stödet för naturligt språk utökas och gör det lättare att skapa, till exempel Power Automate-flöden via textinstruktioner och mer intelligenta virtuella agenter i Power Virtual Agents.Copilot in Word appears as a simple pop-up. Simply describe what you want to create and let Copilot create a draft for you.

Bild från Microsofts tillkännagivande av Microsoft Copilot från 16 mars 2023.

Framtiden för AI, Copilot och GPT

Ingen vet vad som komma skall. Det pågår hätska diskussioner om det etiska kring AI, om det kan gå för långt och om det finns någon återvändo. För inte så länge sedan så spekulerades att robotar skulle komma att ersätta jobb, och motsvarande diskussioner om artificiell intelligens fast för mentalt arbete inom exempelvis IT, administration och kreativa branscher. Men det finns nog ingen akut anledning till oro – för så länge som det är billigare att ha människor som arbetare så finns det knappast någon risk dessa yrken kommer att ersättas av AI-kompanjoner. Även om det är en teoretisk realitet.

Microsoft 365 Copilot har stor potential. Och – baserat på att det fortsätter i samma riktning – så är sannolikheten stor att en mängd branscher kommer att dra stor nytta av hur Copilot kan förenkla arbetsdagen. Dock så börjar en nedgång synas i intresset för ChatGPT synas, men det får gå osagt huruvida trafiknedgången beror på sommarlov och semestrar, att teknologin inte är lika ny och spännande längre, eller för att konkurrenter har börjat etableras.

Med de 1 760 000 000 000 000 000 parametrarna i GPT-4 så är det svårt att greppa vad nästa steg kan vara och hur stort hoppet framåt är i nästa utgåva. Tävlingen mellan bland annat Google, Meta och Microsoft är en kapplöpning mellan giganter, där alla tre av de namngivna jättespelarna har ofattbara resurser för att utveckla och träna sina AI-modeller. Ännu smartare artificiella intelligenser är oundvikliga, och vad det innebär får tiden utvisa.

När Microsoft 365 Copilot blir allmänt tillgängligt så kommer vi på EdgeGuide självklart att vara i framkant med att utforska möjligheterna, och förstås fortsätta hjälpa våra kunder att ta smarta beslut för att effektivisera sina verksamheter och spara pengar. Du är förstås välkommen att kontakta oss redan idag om ni ska gå över till Microsoft eller vill ha hjälp att integrera system i Microsoft 365 för att vara i fas då Copilot tar fart på riktigt.

Magnus Roos

Magnus ansvarar för marknadsföringen och innehållet på EdgeGuide. Har du frågor eller kommentarer om något du läst? Skicka gärna ett mejl eller kontakta via LinkedIn.