Disa Jernudd2018-10-04

En konsults reflektioner och tips från Microsoft Ignite 2018

Fokus under hela Microsoft Ignite 2018 i Orlando låg till största del på områdena säkerhet, AI och kollaboration. Just säkerhet presenterades, diskuterades och demonstrerades kontinuerligt. Kanske inte helt förvånande när Microsoft dagligen behandlar 6,5 triljoner säkerhetssignaler i Azure.


Med säkerhet i fokus var det inte överraskande att Microsoft under eventet lanserade sitt nya koncept "Microsoft Threat Protection". Det innebär att man knyter samman funktioner som idag säljs separat, t ex ATP i ett nytt admincenter som heter Security Center. Det nya admincentret inkluderar även en enklare överblick av ens Secure Score – allt för att göra det enklare att övervaka säkerheten i sin egen miljö och samtidigt få förslag på åtgärder.

När det kom till kollaboration har Teams genomgått en hel del uppdateringar och fått flera nya funktioner. Det är allt ifrån inspelningsbara möten, en voice-to-text-lösning för att enkelt kunna se och spara vad som sägs på möten, till full page webparts direkt i Teams-klienten. Att tanken är att vi ska kollaborera i Teams i framtiden är tydlig. Skype utgår som vi vet och SharePoint knyts närmare med ett utökat liststöd. Inom kort kommer man dessutom att kunna köra webparts i klienten vilket gör att användare som idag använder applikationer i SharePoint helt kan hålla sig till Teams-klienten. Har man varit med ett tag kanske man kan ana vissa likheter med en viss Notesklient?

Det finns många sessioner att titta på i efterhand, men en som vi rekommenderar för att få veta mer om Teams och kollaborering är:

GS006 - Modern teamwork: Transform collaboration and communications with Microsoft 365

Sessionen presenterades av:
Lori Wright General Manager of Microsoft Teams and Skype Product Marketing &
Jeff Teper Corporate Vice President – Microsoft Office 365

We’ve seen the impact teamwork has had in our world. But what if teams could achieve even more? With Microsoft 365, we can help teams work better together, communicate and collaborate more dynamically, and ultimately, accomplish results faster. Join Lori Wright, General Manager Microsoft 365, as she unveils exciting new capabilities that enable modern teamwork. In this action-packed session, see the latest advancements in Microsoft Teams, Yammer, SharePoint, and Outlook to name a few. Learn from customers who have transformed the way they do teamwork and have valuable insights to share. Most importantly, discover how you can use Microsoft 365 in your own organization to empower teams to achieve more.