Ali Qureshi2017-10-06

Enterprise Video i Office 365 - Föreläsning på Berns 25 oktober

Enligt Forrester Research är medarbetare 75% mer benägna att ta del av video än av e-post, dokument och rapporter. Video har många tillämpningar. Ledningskommunikation av mål och visioner, internutbildning/howto, produktpresentationer, lanseringar, introduktioner för nya medarbetare är bara några exempel.


Office 365 har goda videomöjligheter för att utbyta video inom begränsade grupper och varför inte bara använda YouTube?

Användning av video i stor skala ställer ett antal ytterligare frågor:

Integration med extern webbplats? Säkerhet. Hur hanterar vi rättigheter till konfidentiella videofilmer i stora mängder? Bandbredd. Hur klarar vårt interna nätverk stora mängder strömmad information? Hur lyfter vi fram rätt videos till rätt publik? Hur hittar videos och till och med specifika delar av videos stora videobibliotek? Hur löser vi språkfrågan?

Föreläsningen handlar om hur din organisation kan ta vara på och hantera videotekniken i ert befintliga intranät. Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till alla som arbetar med någon form av kommunikation med såväl medarbetare som kunder eller andra intressenter.

Föreläsningen är gratis!

Agenda

Den 25 oktober på Berns hotell 08.30-11.00
08.30 - 09.00 Frukost med registrering
09.00 - 09.30 Introduktion till video som kommunikationsplattform
09.30 - 10.30 Demo av hur en videoplattform kan fungera tillsammans med Office 365
10.30 - 11.00 Frågestund

Datumet för eventet har passerat