Ali Qureshi2018-04-25

Erfarenheter av supereffektiv utveckling i SharePoint Online med Sharepoint Framework och öppen källkod

När Office 365 och SharePoint Online introducerades spekulerades det stort i att komplexa SharePoint applikationer skulle vara ett minne blott eftersom man i en cloud-modell i princip inte kan köra några egna program på SharePoint-servern


Vi berättar om en modell för hur man supereffektivt kan utveckla 100-tals avancerade applikationer i SharePoint Framework med hjälp av öppna källkodsverktyg som NodeJS, Gulp, TypeScript, Yeoman, React och en långt driven metodik för återanvändning av programkomponenter.

Agenda

Den 16 Maj på EdgeGuides kontor 08.30-11.00
08.30 - 09.00 Frukost, kaffe och registrering
09.00 - 10.30 Erfarenheter av utveckling i SharePoint Online
10.30 - Frågestund

Datumet för eventet har passerat