Ali Qureshi2017-10-24

GDPR "Hands-on". Ett pragmatiskt synsätt på den nya dataskyddsförordningen

E-posten fylls just nu av information runt GDPR och vad den nya dataskyddsförordningen innebär och vad som regleras. En mängd intressant information serveras men hur man i verkligheten tar sig an GDPR på ett pragmatiskt sätt berörs sällan.


Vi kommer att beröra områden som datainventering, prioritering och riskvärdering, dataskyddsprocesser samt kommunikation och medvetenhet.

Edgeguide bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium med Sune Nanberg f.d. CIO i en av Sveriges största internationella koncerner, som delar med sig av praktiska erfarenheter hur man tacklar GDPR utifrån ett verkligt projektperspektiv.

Agenda - 8 November

Vi möts på vårt kontor på S:t Eriksgatan 26, 2 tr, EdgeGuide


08:30 - 09:00 Frukost, kaffe och registrering
09:00 - 10:30 Hands-on GDPR
10:30 - Frågestund

Datumet för eventet har passerat