#sharepoint


Ali Qureshi2018-04-25

Erfarenheter av supereffektiv utveckling i SharePoint Online med Sharepoint Framework och öppen källkod

När Office 365 och SharePoint Online introducerades spekulerades det stort i att komplexa SharePoint applikationer skulle vara ett minne blott eftersom man i en cloud-modell i princip inte kan köra några egna program på SharePoint-servern


Read more...
Anton Lövmar2017-10-02

Migrering från IBM Notes till Microsoft SharePoint Online

IBM Notes, eller Lotus Notes för den som har varit med länge, ligger som grund för många företags IT-infrastruktur. Vissa har använt produkten nästan lika många år som den har funnits, och på 28 år kan både verksamhet och processer ha vuxit en hel del. Samma företag kan vittna om att Notes har halkat efter sina konkurrenter när det kommer till mobilitet och gränssnitt.


Read more...
Anton Lövmar2017-03-15

Notes2Sharepoint is now officially released

We're pleased to announce that notes2mobile has now officially entered the Microsoft world!


Read more...
Ali Qureshi2017-01-16

Notes2SharePoint allows you to access your domino applications from SharePoint Online

Notes2SharePoint allows you to access your domino applications from SharePoint online with add-ins or Web parts with minimal configuration. This is a major release for us and lot of clients that are moving from IBM notes clients but keeping the notes platform for long or short term find this solution appealing.


Read more...
Anton Lövmar2017-01-02

Happy New Year!

The Notes2Mobile team wishes you a happy 2017! We have some exciting new features coming up in the next few weeks.


Read more...