EdgeGuide är experter på att bygga, förvalta och drifta framgångsrika portalplattformar som tex IBM Digital Experience (Websphere Portal) eller Liferay Portal

B2B/B2C - Portalplattformens vara eller icke vara

Portaltekniken kom i början av 00-talet med standardiserade webbprotokoll som öppnade möjligheten att kommunicera och integrera applikationer och tjänster på ett helt nytt och öppet sätt. Men tekniken slog inte igenom på det sätt man hade hoppats.

De tidiga programmeringsgränssnitten var inte tillräckligt utvecklade för att göra det enkelt för applikationer och system att kommunicera med varandra. Inte heller stödde dåvarande portalstandarder kraven på en bättre användarupplevelse.

Sedan dess har det hänt mycket. Portalen har utvecklats till att bli en så kallad UXP (User Experience Platform). Man köper inte längre en bygglåda med olika komponenter, utan en plattform som kan implementeras mycket mera "out of the box". En UXP har fokus på en extremt bra användarupplevelse och på snabb nyutveckling.

Men. Och det är ett stort Men. För att riktigt utnyttja fördelarna med en portal eller om man så vill en UXP krävs kunskap om hur man skapar en arkitektur som dra nytta av portalens styrkor vad gäller både utveckling underhåll och drift.

En feltänkt portal kan vara ett hinder som bara adderar komplexitet. En rätt utnyttjad portalplattform är en ekonomisk och värdeskapande investering. EdgeGuide är experter på att förklara, projektleda, bygga och även om man så vill förvalta och drifta framgångsrika portalplattformar.

Har du nytta av att välja en portal 2017?

Visserligen får man mycket ”gratis” i en portal – personalisering, konsistent look-and-feel, publiceringsverktyg och mycket annat.

Men - Moderna javascriptramverk och api-eran gör i vissa fall att det är mycket enklare att bygga och presentera nya specialiserade webbtjänster på precis det sätt man vill ha det utan ett en portal. Låt alltså inte portalramverket komma i vägen för det du ska göra. Vi kan hjälpa dig att analysera behovet.

För vem passar det?

En portalplattform kan exempelvis göra stor nytta din organisation har behov av att:

Många manårs erfarenhet av portalutveckling har resulterat i att EdgeGuide tagit fram ett antal designmönster för bl.a. intranät och extranät och medborgarportaler som våra kunder kan dra nytta av. Vi kan också analysera om din organisation verkligen har nytta av en portal eller om man kan bygga webbtjänsterna effektivt på annat sätt.