Utmaningen

Avsaknad av verksamhetsstöd

Friskis&Svettis hade inget IT- eller verksamhetsstöd. Allt gjordes för hand med papper och penna, vilket var både tidskrävande och personbundet. Samtidigt ökade volymen av arbete och det fanns ett akut behov av ett bokningssystem med mer automatik för att hantera administrationen runt utbildningen av ledare. Friskis har alltid ansvarat för alla aspekt av ledarutbildningen som handlar om 25,000 personer i ett register.

CITAT FRÅN KUNDEN

”EdgeGuide skapar en öppen dialog som är bra och gör att det blir lätt att samarbeta. Det är prestigelöst och personligt. Man hittar praktiska lösningar och kommer i mål. Det är ingen känsla av vi och dem.

 

Det var ett öppet klimat med input från båda håll för att skapa den optimala lösningen. Det fanns ingen prestige eller revirpinkande. Projektet drevs alltid framåt och kom aldrig i stå.

 

EdgeGuide är lätta att prata med och kan förmedla den tekniska informationen så att man får med alla inblandade.

 

Införsäljningen var ett samarbete där man diskuterade fram bästa möjliga lösning snarare än att sälja in en paketlösning.

 

Med EdgeGuide fick Friskis&Svettis uppmärksamhet från alla nivåer och prioriterades både från ledning och tekniker.

 

Vi valde EdgeGuide för att vi kände att vi skulle bli viktiga som kund.

 

Vi har alltid kunna be om hjälp och fått det stöd man behövt.

 

EdgeGuides arbetssätt matchade Friskis – det fanns inte massor av hierarkier, dialogen var öppen, man kunde vända sig till alla olika parter. Det var aldrig någon som skyfflade bort och sa att det inte var deras ansvar.”

Max Zomborszki

Friskis & Svettis Riks

Lösningen

Lösningen blev en open source portal med Liferay

Lösningen blev en portallösning i Liferay för att undvika tunga licenskostnader och för att ha ramverket klart. Det frigjorde implementationstid på själva arbetsprocessen. Projektet gav en möjlighet till att tänka om och krävde förändring av beteende. Som en decentraliserad ideell organisation ville man ha en modell där riksorganisationen kunde skjuta ut ansvaret på de lokala organisationerna med lokala administratörer för hantering av t ex lösenord. Samtidigt ville man inte att föreningens administratörer belastas för mycket utan ansvaret skickas över på den enskilde deltagaren att gå in och uppdatera sina uppgifter. Förändringsarbetet påbörjades långt innan systemet var på plats för att förbereda organisationen.

Resultatet

Resultatet blev Funknet

Resultatet blev Funknet som integrerades in i organisationen och EdgeGuide lyckades skapa en balans och ett affärsvärde med leveransen. Till en början var det ett bokningssystem, men det tog inte lång tid innan EdgeGuide skapade ett API och kopplade ihop Funknet med Coursio för lättare automatiserad administration av det digitala läromaterialet för att känna av om man behövde läro- eller inspirationsmaterial. Det byggdes även en koppling till ett nytt ekonomisystem via Fortnox för att på så sätt automatisera fakturagenereringen.