Cloud Migration

EdgeGuide kan hjälpa till med en mängd olika typer av migreringar från lokala servrar eller molnmiljöer, till Microsofts molnplattformar. Ta en titt på några av migreringstyperna som vi har erfarenhet av nedan. Tveka inte att skicka ett meddelande om du vill att vi ska bistå när din organisation ska migrera.

Migrera från tenant till tenant

EdgeGuide genomför tenant till tenant-migreringar i Microsoft 365. Vi flyttar it-miljöer säkert och effektivt för många globala, expanderande bolag.

Framgångsrika migreringsprojekt bygger på noggrann planering. Vårt mål är minimal påverkan på den dagliga verksamheten och maximal säkerhet.

Flytta från Exchange on-prem till Microsoft 365

Att migrera e-post till molnet innebär många fördelar men steget dit medför vissa utmaningar. Cutover eller etappvis migration? Vilka andra applikationer påverkas? Finns risk för dataförlust?

EdgeGuide erbjuder en standardiserad metod som snabbt och enkelt tar steget från Exchange on-premises till Exchange Online. Vi migrerar användare, e-post, filservrar och nödvändiga applikationer via en sömlös flytt som inte innebär några avbrott eller förlorade data.

Migrera filservrar till molnet

Ett filmigreringsprojekt innebär helt enkelt överföring av fillagring från en plats till en annan. För en it-avdelning kan de tekniska kraven vara uppenbara, men för slutanvändare framstår ofta förändringarna som förvirrande och svåra att hantera.

EdgeGuide lägger därför extra fokus på förändringshantering. Vi skapar tillsammans med kunden samarbetsstrategier som ger nytta för användarna och sänker kostnaderna, redan från dag ett.

Migrera datacenter till Azure

Det första steget i en datacenterflytt bör vara att se över affärsmålen, om det gäller exempelvis kostnadsbesparingar eller större flexibilitet, och utifrån det forma en plan. När planen har skapats kan företagets applikationer, databaser och infrastruktur utvärderas och jämföras med företagsmålen.

Först efter den första planen ska prioriteringar, tidslinjer, milstolpar, resurser och finansiering definieras. När allt detta är klart så planerar vi arkitekturen i Microsoft Azure, inklusive landningszoner, säkerhet, övervakning och kommunikation. EdgeGuide kan hjälpa till i varje steg och har återkommande fått förtroende av globala bolag.

Flytta från Google Workspace till Microsoft 365

EdgeGuide ordnar flytten från Google Workspace (tidigare G Suite) till Microsoft 365. Något av det svåraste i plattformsbytet är att hitta överensstämmande funktionalitet, och att se till att användarna verkligen upplever en förbättring efter migreringen.

Men förutom det tekniska bytet av plattformar så måste även användare lära sig nya verktyg och applikationer för att kunna arbeta effektivt. Vi hjälper till med alla delar, från första planeringen till support efter att flytten är genomförd.

Gå från SharePoint on-premises till SharePoint Online

Den största utmaningen med att gå från SharePoint on-premises till SharePoint i molnet är inte den tekniska. Det svåraste är att få användare att hänga med på de nya rutiner och arbetssätt som möjliggörs i molnet.

EdgeGuide, förutom att vara guldpartner till Microsoft, har lång erfarenhet av både on-premises- samt molnbaserad teknologi, men även vilka strategier som funkar för att användare ska komma igång snabbt.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande till oss här och beskriv kortfattat vilken migreringsutmaning som ni står inför. Vi hör av oss så fort vi kan.

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

Primär logga för företaget Onitio

"Vi stod inför en mångfacetterad och komplex migrationsutmaning efter en carve-out. Vi kontaktade EdgeGuide som förespeglade en smidig övergång från Google Workspace till Microsoft 365 med minimal påverkan på verksamheten – och de levererade felfritt. De försåg oss också med kommunikationsstrategier och material så att alla användare kunde förbereda sig före, under och efter övergången. Vi är nu f...

Erik Myrstuen

CIO, Onitio

The primary logo of the company twoday

"EdgeGuide visade sig vara den perfekta partnern för vår migreringsresa från Google Suite till Microsoft 365. Tjänsterna som EdgeGuide tillhandahöll var skräddarsydda för att möta våra unika krav, blandningen av tålamod och skicklighet navigerade oss genom den nödvändiga förändringsresan. På twoday så leder vi själva våra kunder genom det komplexa landskapet av digital transformation och är ett av...

Finn Uldum

Technical Director, twoday

"Vi behöver professionella leverantörer och EdgeGuide passar bra in i vårt team. Eftersom vi lever i ständig förändring så behöver vi avancerad it-projektledning och modellering inom it-arkitektur. Konsulterna på EdgeGuide tänker långsiktigt men får snabbt processer i rullning. Vi rekommenderar EdgeGuide varmt."

Krister Tånneryd

COO

"EdgeGuide har hjälpt vår internationella organisation att driva effektiva it-projekt, både mellan länder och mot leverantörer. Vi har nu en stabilare grund med fler standardiserade processer när vi gör nya M&A-affärer. Bland annat kommunikation, styrning och kostnadseffektivitet har blivit bättre tack vare EdgeGuide."

Marcus Johansson

IT manager

"När vi behövde hjälp med tekniska bitar runt en rebranding var EdgeGuide snabba med att få på plats det vi behövde. När vi gör nya bolagsaffärer så är EdgeGuide en självklar stöttepelare som ser till att både strategiska och operativa processer är på plats."

Anna Börjesson

CMO

"EdgeGuide är ett av de mest pålitliga och kompetenta it-företagen jag någonsin jobbat med. Hög integritet och hög kunskapsstandard. Med det mycket handlingskraftiga och kunniga teamet kunde vi skapa en effektiv implementation av Microsoft 365 i en komplex och decentraliserad global organisation."

Christian Kohl

COO

"Vi litar på EdgeGuide och deras expertis. När vi ville vidareutveckla vår plattform med verktyg för administrering och automatisering så var det en självklarhet att fortsätta det goda samarbetet."

Robert Nibelius

VD/CEO

"EdgeGuide var en viktig partner i vår transformationsresa, med deras metodik kunde vi på ett systematiskt och framgångsrikt sätt migrera mycket av vår affärslogik till molnet."

Vladimir Simic

CIO

"Vi valde att jobba med EdgeGuide när vi var i startgroparna för vårt adoption-initiativ. EdgeGuide hjälpte oss att hitta ett adoption-ramverk och ett angreppssätt som passar vår organisation."

Ellen Stenmar

IT Manager Training and Education

"Genom att säkerheten sätts i främsta rummet är det tryggt att driva projekt tillsammans med EdgeGuide."

Sune Nanberg

VD/CEO

”Med EdgeGuides hjälp lyckas vi flytta våra Lotus Notes applikationer till Office 365 och har nu en tydlig strategi för hur framtida migreringar ska genomföras.”

Thomas Hansén

Head of IT

"EdgeGuide kan alltid möta riktigt komplexa tekniska utmaningar och samtidigt tillfredsställa säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet."

Anders Johansson

VD/CEO

“Migrering av Notes-applikationer till Office 365 är stor utmaning som kräver kunskap och erfarenhet. Med hjälp av EdgeGuide har vi minimerat både risk och kostnad och inte minst fått riktigt nöjda användare.”

Ossi Bashiri

VD/CEO

"Min erfarenhet av Edgeguide är att de har väldigt bra kompetens i applikationsutveckling i SharePoint Online & Office365. De projekt jag har haft deras hjälp i har alltid uppnått utlovat resultat i så väl funktion som tid och kostnad."

Pelle Jonsson

Collaboration Application Governor

”EdgeGuide skapar en öppen dialog som är bra och gör att det blir lätt att samarbeta. Det är prestigelöst och personligt. Man hittar praktiska lösningar och kommer i mål. Det är ingen känsla av vi och dem.”

Max Zomborszki

Head of IT

”Vid införandet av Office 365 har det varit viktigt att satsa på adoption och identifiera olika användargruppers WIIFM (What's In It For Me). Med EdgeGuide har vi fått organisationen att hitta drivkrafterna som möjliggör nya, smarta sätt att samarbeta.”

Carlos Castaneda

Digital Workplace Manager

”Edgeguide har en väldigt hög servicegrad. De släpper inte taget förrän allt fungerar som det ska.”

Ingmar Blomqvist

Digital Workplace Manager, Global IT Sourcing