Cloud Security

Molnsäkerhet är ett mycket komplext men också ytterst viktigt ämne. EdgeGuide har fått förtroende av globala enterprise-organisationer att utforma, implementera och underhålla säkerhetslösningar. Läs nedan om några av säkerhetsområdena som vi hanterar.

Klientsäkerhetshantering

It-säkerhet handlar inte längre bara om att säkra privata nätverk och fysiska kontor. Med anställda som arbetar från praktiskt taget varifrån som helst, definieras kontoret som den plats där de anställda just nu befinner sig. Den här nya verkligheten kräver en ny syn på säkerhet där varje fysisk enhet måste säkras ordentligt eftersom den är en direkt förmedlingsnod till företagets nät.

EdgeGuide kan genom djup kunskap om Microsofts modernaste verktyg hjälpa dig att definiera och underhålla rätt skyddsnivåer för åtkomst till alla företagets it-resurser, för att maximera tillgängligheten till dessa med bibehållen säkerhet. Som huvudsakliga verktyg så använder vi:

Efterlevnad och datalagring

Datalagringsregler och skydd mot övervakning blir allt viktigare, inte minst när lagar skiljer sig mellan länder och regioner. Att etablera rätt skyddsåtgärder är minst sagt komplext, när viss information måste lagras och annan information inte får sparas. Så när tillsynsorgan gör revisioner så behöver rätt sak finnas på rätt plats och omfattas av rätt skydd.

EdgeGuide hjälper med att planera datalagring, dataklassificering, dataförlustskydd och användarutbildning för att höja efterlevnaden. Genom att kunna detaljerna i bland annat Microsoft Purview kan vi hjälpa med att klassificera och identifiera känsliga uppgifter, använda känslighetsetiketter för att skapa skyddsåtgärder och för att förhindra riskfyllt användarbeteende. Ett centralt verktyg för efterlevnad är:

Identitet och autentiseringar

Kontroll över identitetshanteringen är en av de mest centrala delarna i dagens it-säkerhet. EdgeGuide anammar en så kallad Zero Trust-approach eftersom bara plats eller enhet inte är tillräckligt. Zero Trust kräver explicit verifiering i realtid av all åtkomst till alla system, användning av minimala behovsprövade systemrättigheter, och ett generellt antagande om möjligt dataintrång.

EdgeGuide ser till att identitetsautentiseringen är på plats enligt bästa praxis, oftast via Azure Active Directory. Azure AD underlättar översikten över användare, enheter, plats och mer, med resultatet att autentiseringen är säker. De Microsoft-verktyg som vi använder för att möjliggöra säker identitetshantering är:

Kontakta oss

Skriv gärna ett meddelande till oss här och beskriv kortfattat vilka säkerhetsambitioner ni har. Vi hör av oss så fort vi kan.

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

Primär logga för företaget Onitio

"Vi stod inför en mångfacetterad och komplex migrationsutmaning efter en carve-out. Vi kontaktade EdgeGuide som förespeglade en smidig övergång från Google Workspace till Microsoft 365 med minimal påverkan på verksamheten – och de levererade felfritt. De försåg oss också med kommunikationsstrategier och material så att alla användare kunde förbereda sig före, under och efter övergången. Vi är nu f...

Erik Myrstuen

CIO, Onitio

The primary logo of the company twoday

"EdgeGuide visade sig vara den perfekta partnern för vår migreringsresa från Google Suite till Microsoft 365. Tjänsterna som EdgeGuide tillhandahöll var skräddarsydda för att möta våra unika krav, blandningen av tålamod och skicklighet navigerade oss genom den nödvändiga förändringsresan. På twoday så leder vi själva våra kunder genom det komplexa landskapet av digital transformation och är ett av...

Finn Uldum

Technical Director, twoday

"Vi behöver professionella leverantörer och EdgeGuide passar bra in i vårt team. Eftersom vi lever i ständig förändring så behöver vi avancerad it-projektledning och modellering inom it-arkitektur. Konsulterna på EdgeGuide tänker långsiktigt men får snabbt processer i rullning. Vi rekommenderar EdgeGuide varmt."

Krister Tånneryd

COO

"EdgeGuide har hjälpt vår internationella organisation att driva effektiva it-projekt, både mellan länder och mot leverantörer. Vi har nu en stabilare grund med fler standardiserade processer när vi gör nya M&A-affärer. Bland annat kommunikation, styrning och kostnadseffektivitet har blivit bättre tack vare EdgeGuide."

Marcus Johansson

IT manager

"När vi behövde hjälp med tekniska bitar runt en rebranding var EdgeGuide snabba med att få på plats det vi behövde. När vi gör nya bolagsaffärer så är EdgeGuide en självklar stöttepelare som ser till att både strategiska och operativa processer är på plats."

Anna Börjesson

CMO

"EdgeGuide är ett av de mest pålitliga och kompetenta it-företagen jag någonsin jobbat med. Hög integritet och hög kunskapsstandard. Med det mycket handlingskraftiga och kunniga teamet kunde vi skapa en effektiv implementation av Microsoft 365 i en komplex och decentraliserad global organisation."

Christian Kohl

COO

"Vi litar på EdgeGuide och deras expertis. När vi ville vidareutveckla vår plattform med verktyg för administrering och automatisering så var det en självklarhet att fortsätta det goda samarbetet."

Robert Nibelius

VD/CEO

"EdgeGuide var en viktig partner i vår transformationsresa, med deras metodik kunde vi på ett systematiskt och framgångsrikt sätt migrera mycket av vår affärslogik till molnet."

Vladimir Simic

CIO

"Vi valde att jobba med EdgeGuide när vi var i startgroparna för vårt adoption-initiativ. EdgeGuide hjälpte oss att hitta ett adoption-ramverk och ett angreppssätt som passar vår organisation."

Ellen Stenmar

IT Manager Training and Education

"Genom att säkerheten sätts i främsta rummet är det tryggt att driva projekt tillsammans med EdgeGuide."

Sune Nanberg

VD/CEO

”Med EdgeGuides hjälp lyckas vi flytta våra Lotus Notes applikationer till Office 365 och har nu en tydlig strategi för hur framtida migreringar ska genomföras.”

Thomas Hansén

Head of IT

"EdgeGuide kan alltid möta riktigt komplexa tekniska utmaningar och samtidigt tillfredsställa säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet."

Anders Johansson

VD/CEO

“Migrering av Notes-applikationer till Office 365 är stor utmaning som kräver kunskap och erfarenhet. Med hjälp av EdgeGuide har vi minimerat både risk och kostnad och inte minst fått riktigt nöjda användare.”

Ossi Bashiri

VD/CEO

"Min erfarenhet av Edgeguide är att de har väldigt bra kompetens i applikationsutveckling i SharePoint Online & Office365. De projekt jag har haft deras hjälp i har alltid uppnått utlovat resultat i så väl funktion som tid och kostnad."

Pelle Jonsson

Collaboration Application Governor

”EdgeGuide skapar en öppen dialog som är bra och gör att det blir lätt att samarbeta. Det är prestigelöst och personligt. Man hittar praktiska lösningar och kommer i mål. Det är ingen känsla av vi och dem.”

Max Zomborszki

Head of IT

”Vid införandet av Office 365 har det varit viktigt att satsa på adoption och identifiera olika användargruppers WIIFM (What's In It For Me). Med EdgeGuide har vi fått organisationen att hitta drivkrafterna som möjliggör nya, smarta sätt att samarbeta.”

Carlos Castaneda

Digital Workplace Manager

”Edgeguide har en väldigt hög servicegrad. De släpper inte taget förrän allt fungerar som det ska.”

Ingmar Blomqvist

Digital Workplace Manager, Global IT Sourcing