M&A Success

En av de svåraste och mest förbisedda delarna i en M&A-process är integrationen och migreringen av it-system. EdgeGuide är en pålitlig partner som hjälper it-processer efter uppköp att gå effektivt.

EdgeGuide som migreringspartner

  • EdgeGuide har slutfört över 25 migreringar och integrationer specifikt för bolag som gjort uppköp och förvärv – en siffra som stadigt ökar.
  • Med EdgeGuide är kunderna säkrare från compliance-perspektiv och tryggare vid revisioner. Dessutom har många kunder sparat stora pengar i licenskostnader.
  • Tack vare EdgeGuides strategiska arbete så har kunderna lämnats med processplaner som effektiviserar kommande M&A-affärer.
  • Våra kunder har fått bättre insyn i den egna organisationen och därför kunnat höja både säkerheten och användarvänligheten.

Integrera uppköp – säkra ROI

Enligt en studie från Deloitte beaktade över hälften av beslutsfattare överhuvudtaget inte it-frågor under due diligence-fasen. Det är en skrämmande stor andel eftersom både erfarenheter och studier visar att it-integrationsfrågor är en avgörande framgångsfaktor i M&A-projekt.

It-system i sig är inte svaret när det gäller att skapa en smidig och framgångsrik M&A-process. Att samordna policyer, ta hand om förändringsledning, planera noggrant och att hålla alla intressenter vid gott mod är i verkligheten betydligt viktigare. EdgeGuide har framgångsrikt genomfört många it-integrationer efter uppköp och förvärv. Läs ett av våra M&A-kundcase här.

M&A Success

Våra artiklar om M&A

Blogg
Rekommendationer för att stärka uppköpets it
Fusioner och förvärv, eller mergers & acquisitions – förkortat M&A, är ett numera vanligt sätt att öka ett bolags omsättni...
Blogg
Cyberförsäkringar – en översikt
En cyberförsäkring, även kallad cybersäkerhetsförsäkring (på engelska cyberinsurance och cybersecurity insurance), är en typ av fö...
Blogg
EdgeGuide kundcase: Integrera IT i 12 länder
Om Polygon Group Bolaget Polygon Group är sedan 2010 en välkänd spelare inom sanerings- och restaureringsbranschen. En viktig del ...
Blogg
M&A-affärer och it-infrastrukturens viktiga roll
För bolag som köper upp andra bolag är det kritiskt viktigt att ha god förståelse av varje dotterbolags it. Dels för samla det vik...
Blogg
Förenkla it-integrationen efter M&A-affären
Som ett sätt att identifiera och investera i andras innovation så går det att ta ett bolags riktning mot fusioner och förvärv (eng...
Blogg
Fusioner och förvärv – M&A: en översikt
Fusioner och förvärv är vanliga uttryck i finanssammanhang, vilka på engelska kallas mergers and acquisitions – förkortat M&A....
Cloud Services

Våra tjänster

 

Cloud Support

Cloud Support EdgeGuide tillhandahåller it-support som tjänst. Genom att ta hjälp av oss så kan it-resurser i din organisation frigöras och i stället fokus...

Cloud Strategy

Cloud Strategy För att en molnsatsning ska bli lönsam behöver den vara välplanerad och framtidsorienterad. De strategiska bitarna är vad som försäkrar en l...

Cloud Security

Cloud Security Molnsäkerhet är ett mycket komplext men också ytterst viktigt ämne. EdgeGuide har fått förtroende av globala enterprise-organisationer att u...

Cloud Consulting

Cloud Consulting Som konsultbolag så har EdgeGuide en mängd olika resurser som vi kan hyra ut, på längre eller kortare sikt. Läs mer om några av befattning...

Cloud Application Development

Cloud Application Development EdgeGuide erbjuder olika utvecklingstjänster. Vare sig det handlar om ett projekt eller en återkommande tjänst för någon av M...

Cloud Migration

Cloud Migration EdgeGuide kan hjälpa till med en mängd olika typer av migreringar från lokala servrar eller molnmiljöer, till Microsofts molnplattformar. T...

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

Primär logga för företaget Onitio

"Vi stod inför en mångfacetterad och komplex migrationsutmaning efter en carve-out. Vi kontaktade EdgeGuide som förespeglade en smidig övergång från Google Workspace till Microsoft 365 med minimal påverkan på verksamheten – och de levererade felfritt. De försåg oss också med kommunikationsstrategier och material så att alla användare kunde förbereda sig före, under och efter övergången. Vi är nu f...

Erik Myrstuen

CIO, Onitio

The primary logo of the company twoday

"EdgeGuide visade sig vara den perfekta partnern för vår migreringsresa från Google Suite till Microsoft 365. Tjänsterna som EdgeGuide tillhandahöll var skräddarsydda för att möta våra unika krav, blandningen av tålamod och skicklighet navigerade oss genom den nödvändiga förändringsresan. På twoday så leder vi själva våra kunder genom det komplexa landskapet av digital transformation och är ett av...

Finn Uldum

Technical Director, twoday

"Vi behöver professionella leverantörer och EdgeGuide passar bra in i vårt team. Eftersom vi lever i ständig förändring så behöver vi avancerad it-projektledning och modellering inom it-arkitektur. Konsulterna på EdgeGuide tänker långsiktigt men får snabbt processer i rullning. Vi rekommenderar EdgeGuide varmt."

Krister Tånneryd

COO

"EdgeGuide har hjälpt vår internationella organisation att driva effektiva it-projekt, både mellan länder och mot leverantörer. Vi har nu en stabilare grund med fler standardiserade processer när vi gör nya M&A-affärer. Bland annat kommunikation, styrning och kostnadseffektivitet har blivit bättre tack vare EdgeGuide."

Marcus Johansson

IT manager

"När vi behövde hjälp med tekniska bitar runt en rebranding var EdgeGuide snabba med att få på plats det vi behövde. När vi gör nya bolagsaffärer så är EdgeGuide en självklar stöttepelare som ser till att både strategiska och operativa processer är på plats."

Anna Börjesson

CMO

"EdgeGuide är ett av de mest pålitliga och kompetenta it-företagen jag någonsin jobbat med. Hög integritet och hög kunskapsstandard. Med det mycket handlingskraftiga och kunniga teamet kunde vi skapa en effektiv implementation av Microsoft 365 i en komplex och decentraliserad global organisation."

Christian Kohl

COO

"Vi litar på EdgeGuide och deras expertis. När vi ville vidareutveckla vår plattform med verktyg för administrering och automatisering så var det en självklarhet att fortsätta det goda samarbetet."

Robert Nibelius

VD/CEO

"EdgeGuide var en viktig partner i vår transformationsresa, med deras metodik kunde vi på ett systematiskt och framgångsrikt sätt migrera mycket av vår affärslogik till molnet."

Vladimir Simic

CIO

"Vi valde att jobba med EdgeGuide när vi var i startgroparna för vårt adoption-initiativ. EdgeGuide hjälpte oss att hitta ett adoption-ramverk och ett angreppssätt som passar vår organisation."

Ellen Stenmar

IT Manager Training and Education

"Genom att säkerheten sätts i främsta rummet är det tryggt att driva projekt tillsammans med EdgeGuide."

Sune Nanberg

VD/CEO

”Med EdgeGuides hjälp lyckas vi flytta våra Lotus Notes applikationer till Office 365 och har nu en tydlig strategi för hur framtida migreringar ska genomföras.”

Thomas Hansén

Head of IT

"EdgeGuide kan alltid möta riktigt komplexa tekniska utmaningar och samtidigt tillfredsställa säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet."

Anders Johansson

VD/CEO

“Migrering av Notes-applikationer till Office 365 är stor utmaning som kräver kunskap och erfarenhet. Med hjälp av EdgeGuide har vi minimerat både risk och kostnad och inte minst fått riktigt nöjda användare.”

Ossi Bashiri

VD/CEO

"Min erfarenhet av Edgeguide är att de har väldigt bra kompetens i applikationsutveckling i SharePoint Online & Office365. De projekt jag har haft deras hjälp i har alltid uppnått utlovat resultat i så väl funktion som tid och kostnad."

Pelle Jonsson

Collaboration Application Governor

”EdgeGuide skapar en öppen dialog som är bra och gör att det blir lätt att samarbeta. Det är prestigelöst och personligt. Man hittar praktiska lösningar och kommer i mål. Det är ingen känsla av vi och dem.”

Max Zomborszki

Head of IT

”Vid införandet av Office 365 har det varit viktigt att satsa på adoption och identifiera olika användargruppers WIIFM (What's In It For Me). Med EdgeGuide har vi fått organisationen att hitta drivkrafterna som möjliggör nya, smarta sätt att samarbeta.”

Carlos Castaneda

Digital Workplace Manager

”Edgeguide har en väldigt hög servicegrad. De släpper inte taget förrän allt fungerar som det ska.”

Ingmar Blomqvist

Digital Workplace Manager, Global IT Sourcing