Vi är unikt positionerade för att hjälpa er ta era Office 365-lösningar till en ny nivå och skapa din digitala arbetsplats

Den digitala arbetsplatsen med hjälp av Office 365-lösningar

Den digitala arbetsplatsen är mer än bara ren teknik. Den är snarare en slags skärningspunkt mellan människor, organisationer och teknik.

Den digitala arbetsplatsen är en affärsstrategi som går ut på att öka medarbetarnas engagemang genom att tillhandahålla en smidig och ”konsumentlik” arbetsmiljö vilket Office 365 möjliggör. Målet är att den digitala arbetsplatsen ska hjälpa medarbetare och team att arbeta mer produktivt utan att kompromissa med målet för hela affärsverksamheten. För att lyckas implementera en digital arbetsplats ska strategin innefatta datorer, mobila enheter och produktivitets- och samarbetsapplikationer som är webbaserade och synkroniseras i realtid.

Framtidens framgångsrika organisationer blir de som lyckas bryta ner barriärerna mellan människor, arbetsplatser och teknik för att på så sätt ge anställda möjlighet att vara kreativa och produktiva var de än befinner sig

Klaus Holse, Microsoft

Varför EdgeGuide för digitalisering och O365?

Med digital affärsutveckling menar vi på EdgeGuide en väldefinierad metod för att identifiera och omsätta viktiga affärsscenarier i tekniska lösningar.

Samtidigt överför vi kunskap om Office 365-lösningar som våra kunder kan ta vidare på egen hand. Vi ser alltid till affärsvärdet och jobbar för att skapa lösningar och processer som medför att användarna anammar dem eftersom teknik är värdelös om ingen använder den.

Vi har lång erfarenhet av att skapa en effektiv digital arbetsplats i olika branscher och vi är full-stack utvecklare. Det gör oss unikt positionerade för att ta Office 365-lösningarna till nya nivår. Våra kunder vet att vi har förmågan att omsätta teori i praktik på ett snabbt och konkret sätt.

Digital affärsutveckling med Office 365-lösningar

Det måste till ett antal grundkomponenter för att man ska kunna göra verklighet av den digitala arbetsplatsen.

Strategi. Definiera användningsfall ”use-case” och och matcha dem med olika målgrupper inom företaget är den första delen av den digitala arbetsplatsstrategin.

Verksamhetsstyrning eller ”Governance”. Fastställa allt från SLA för tjänsterna och hur supporten ska organiseras, till att bestämma vilken typ av nyheter som ska finnas på Intranätets hemsida.

Adoption. Implementera programmen i affärsprocesserna, så att alla anställda som ska använda dem som en del av sin digitala arbetsplats verkligen gör det. Det gäller att skapa en förståelse för hur, när och varför människor interagerar med sina nya verktyg och lösningar för att det ska fungera.

Användarupplevelse ”User Experience”. Skapa förutsättningar för att på ett lätt, attraktivt och funktionellt sätt kunna utföra sina dagliga uppgifter som att hitta ett dokument, publicera nyheter, ansöka om semester eller äska en investering.

Teknik. Välja ändamålsenlig teknik när man utvecklar lösningar som ska vara ekonomiska att ta fram, lätta och attraktiva att använda samtidigt som de uppfyller och gärna överträffar användarnas högt ställda krav på funktion.