EdgeGuide migrerar och anpassar komplexa Notes/Domino-applikationer till Office 365 & Sharepoint. Standardmigreringar av IBM Notes mail till Office 365 är vardagsmat

Notes Mail – Office 365

Att migrera Notes mail och kalenderapplikationer till Office 365 är idag faktiskt ingen större sak. Med hjälp av Migration Manager från Quest och EdgeGuides projekterfarenheter gör man en större Zero IMPACT migrering på väldigt kort tid. Med Zero IMPACT menas att menas att de enskilda användarna inte märker några driftstörningar under migreringsprocessen oavsett om de redan är migrerade eller inte.

Notesapplikationer – Office 365

Migrering av Notesapplikationer till Office 365 är en delvis en helt annan utmaning. Även här finns det utmärkta verktyg från Quest i form av Notes to Sharepoint Migration Tool, som migrerar en stor del av applikationerna med hög grad av automatik. Den verkliga utmaningen är sedan ett antal mycket komplexa och ofta affärskritiska Notes-applikationer där inga standardverktyg hjälper.

Utmaningen med migrering till Office 365

Komplexa Notesapplikationer körs i en kraftfull klient. Office 365 i en vanlig Webbläsare. Applikationerna kan därför inte bara migreras med ett verktyg. Funktionerna måste först analyseras och sedan återskapas i Office 365 med en kombination av standardfunktioner och programmering.

Varför EdgeGuide och migrering till Office 365

Utan djup kunskap om både Notes och Office 365 kan migreringen bli ett evighetsprojekt. EdgeGuide har kunskapen och metoden för att snabbt analysera och klassificera Notes-applikationerna. Med utgångspunkt från resultatet skapar vi tillsammans med kunden en arbetsplan där varje applikation går till en av flera olika arbetsströmmar. Lägg ner – arkivera – automatmigrera – återskapa i Office 365. Arbetet kan startas snabbt och kan till och med drivas i parallella spår. Ett extra plus är naturligtvis Notes2Sharepoint. En programvara som gör att man kan köra Notesapplikationer som är för komplexa att överhuvudtaget migrera direkt från SharePoint Online i Office 365.