Office 365

Våra tjänster är till för att skapa digitala arbetsplatser som fungerar – på riktigt. Office 365 är i grunden ett antal olika program. Det är först med rätt förvaltning som de blir till användbara tjänster – på riktigt.

Office 365

Vi kan Office 365

Vi talar alltid om digitala arbetsplatser och Office 365 i form av effekt. Med effekt menar vi tjänster som verkligen används och gör nytta för organisationen och för medarbetarna.

Hur stor nyttan blir avgörs av genomförandet. Ett bra genomförande vilar på en enkel modell eller om man så vill checklista och att man gör lagom många saker samtidigt. Vi tror att det finns fem samverkande faktorer som man alltid måste tänka igenom för varje ny tjänst som ska ”rullas ut”.  Strategi – Governance - Användarupplevelse - Adoption  - Teknik.

Har vi alltid de fem faktorerna med i genomförandet kan vi börja tala om - Digitala arbetsplatser på riktigt.

Kontakta oss

Säkerhet

Office 365 går att göra säkert med mängder av tekniska lösningar, men det behövs en en helhetssyn för att skydda det som verkligen är viktigt. Den hittar du med hjälp av oss.

SharePoint utveckling i Office 365

Vi utvecklar applikationer i SharePoint Online som verkligen fungerar och används. Som möter behoven, är säkra och ger rätt användarupplevelse – även mobilt.

Migrering till Office 365

Det behöver inte vara svårt att flytta e-post, kalendrar och filer till molnet och Office 365. Men det kräver rätt kompetens och omsorg om både människor och teknik i varje del av processen.

Migrering från Notes till Office 365

Att gå från Notes och Domino till molnet och Office 365 kan vara en stor utmaning, främst när det gäller applikationer. Men vi vet hur man gör, utan att det stör verksamheten.

Adoption

Nya lösningar är bra, om människor använder dem. Det kallas adoption. Hindren för det kan vara många och behöver hanteras – innan de uppstår. Vi vet hur man gör, dessutom på ett mätbart sätt.

Förvalting

Med vår tjänsteorienterade förvaltning av Office 365 skapar vi fungerande digitala arbetsplatser med användbara tjänster som ger rätt stöd åt din organisation.

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

"Genom att säkerheten sätts i främsta rummet är det tryggt att driva projekt tillsammans med EdgeGuide"

Sune Nanberg

VD/CEO

Thomas Hansen

”Med EdgeGuides hjälp lyckas vi flytta våra Lotus Notes applikationer till Office 365 och har nu en tydlig strategi för hur framtida migreringar ska genomföras.”

Thomas Hansén

Head of IT

"EdgeGuide kan alltid möta riktigt komplexa tekniska utmaningar och samtidigt tillfredsställa säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet."

Anders Johansson

VD/CEO

“Migrering av Notes-applikationer till Office 365 är stor utmaning som kräver kunskap och erfarenhet. Med hjälp av EdgeGuide har vi minimerat både risk och kostnad och inte minst fått riktigt nöjda användare.”

Ossi Bashiri

VD/CEO

"Min erfarenhet av Edgeguide är att de har väldigt bra kompetens i applikationsutveckling i SharePoint Online & Office365. De projekt jag har haft deras hjälp i har alltid uppnått utlovat resultat i så väl funktion som tid och kostnad."

Pelle Jonsson

Collaboration Application Governor

”EdgeGuide skapar en öppen dialog som är bra och gör att det blir lätt att samarbeta. Det är prestigelöst och personligt. Man hittar praktiska lösningar och kommer i mål. Det är ingen känsla av vi och dem.”

Max Zomborszki

Head of IT