Office 365

Office 365 är Microsofts samlingsnamn för flera program och plattformar. Det finns många olika aspekter som behöver beaktas för att en digital arbetsplats ska vara både säker och effektiv. Våra tjänster är till för att bygga digitala arbetsplatser som fungerar – på riktigt.

Office 365

Våra tjänster

För att skapa digitala arbetsplatser med Office 365 ser vi alltid till vilken effekt en viss tjänst eller funktion har. Effekten vi eftersträvar är att tjänsten används och gör nytta – både för organisationen och för medarbetarna.

Hur stor nyttan blir beror på genomförandet. Ett bra genomförande vilar på en enkel modell om att göra lagom många saker samtidigt. På EdgeGuide anser vi att det finns fem samverkande faktorer som behöver samspela för varje ny tjänst som ska implementeras. Strategi – Styrning – Användarupplevelse – Användning – Teknik.

När de fem faktorerna är med i genomförandet börjar det handla om digitala arbetsplatser – på riktigt.

Kontakta oss

Säkerhet

Office 365 går att göra säkert med mängder av tekniska lösningar, men det behövs en en helhetssyn för att skydda det som verkligen är viktigt. Den får du med hjälp av oss.

SharePoint Online-utveckling

Vi utvecklar anpassade applikationer i SharePoint Online. Vi ser till att våra applikationer möter behoven, är säkra och ger en god användarupplevelse – även mobilt.

Migrering till Office 365

Det behöver inte vara svårt att flytta e-post, kalendrar och filer till molnet och Office 365. Men det kräver rätt kompetens och omsorg om både människor och teknik, i varje del av processen.

Migrering från Notes till Office 365

Att gå från Notes och Domino till molnet och Office 365 kan vara en stor utmaning, främst när det gäller applikationer. Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskap om den här typen av migreringar.

User Adoption

Nya lösningar är bra, om människor använder dem. Att få användare bekväma och effektiva i nya verktyg är inte alltid enkelt. Våra metoder för att få användare trygga med sin IT-användning grundas i mätbarhet.

Saas Management för Office 365

Med vår tjänsteorienterade förvaltning av Office 365 skapar vi fungerande digitala arbetsplatser med användbara tjänster som ger rätt stöd åt din organisation.

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

"Vi litar på EdgeGuide och deras expertis. När vi ville vidareutveckla vår plattform med verktyg för administrering och automatisering så var det en självklarhet att fortsätta det goda samarbetet."

Robert Nibelius

VD/CEO

"EdgeGuide var en viktig partner i vår transformationsresa, med deras metodik kunde vi på ett systematiskt och framgångsrikt sätt migrera mycket av vår affärslogik till molnet."

Vladimir Simic

CIO

"Vi valde att jobba med EdgeGuide när vi var i startgroparna för vårt adoption-initiativ. EdgeGuide hjälpte oss att hitta ett adoption-ramverk och ett angreppssätt som passar vår organisation."

Ellen Stenmar

IT Manager Training and Education

"Genom att säkerheten sätts i främsta rummet är det tryggt att driva projekt tillsammans med EdgeGuide."

Sune Nanberg

VD/CEO

”Med EdgeGuides hjälp lyckas vi flytta våra Lotus Notes applikationer till Office 365 och har nu en tydlig strategi för hur framtida migreringar ska genomföras.”

Thomas Hansén

Head of IT

"EdgeGuide kan alltid möta riktigt komplexa tekniska utmaningar och samtidigt tillfredsställa säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet."

Anders Johansson

VD/CEO