Chat with us, powered by LiveChat

Förvaltning av Office 365

Med vår tjänsteorienterade förvaltning av Office 365 skapar vi fungerande digitala arbetsplatser med användbara tjänster som ger rätt stöd åt din organisation.

Om tjänsten

Förvaltning av Office 365

Office 365 är i grunden ett antal olika program. Det är först med rätt förvaltning som de blir till användbara tjänster. Man skulle kunna kalla det tjänsteorienterad förvaltning. Och det är precis vad vi på EdgeGuide fokuserar på.

Traditionellt har förvaltning handlat om att fortlöpande förändra och förbättra ett IT-system. Men förvaltning Office 365 ställer nya krav. Man kan se Office 365 som en fabrik som levererar tjänster för både användare och organisationen som helhet. Förvaltningen måste därför ta både användarnas och organisationens parti.

Kontakta oss

Erbjudande

Workshop Förvaltning av Office 365

Genom tjänsteorienterad förvaltning fokuserar vi på produktivitet både för den enskilda medarbetaren och hela organisationen. Att vi har hittat en modell som håller bevisas av att vi sköter förvaltningen av Office 365 för flera globala företag.

Vår Workshop - Förvaltning av Office 365 ger dig:

  • En metod för att bedöma vilka tjänster IT-organisationen ska erbjuda, vilka kapaciteter som behöver utvecklas och hur du identifierar behov hos användarna.
  • Kunskap om hur du identifierar och minimerar riskerna vid introduktion av nya tjänster i Office 365.
  • Best practice för hur du förbereder och introducerar nya tjänster till användarna.
  • Kunskap om hur du bygger en effektiv support och incidenthantering för Office 365.
  • En rapport med de områden du bör prioritera utifrån vår analys.
Jag vill veta mer om workshopen
Office 365 säkerhet
Erbjudande

Anlita seniora förvaltningskonsulter

Våra förvaltningskonsulter har många års erfarenhet från multinationella organisationer och vet hur man tacklar även de svåraste organisatoriska och tekniska utmaningarna. Behöver du lyckas med Office 365-förvaltningen kan vi ge dig precis den expertis och senioritet som du behöver.

Jag vill veta mer om vad ni kan
Referenser

Vad våra kunder säger om oss

”EdgeGuide har vid flertalet tillfällen visat att de är en trygg partner som sätter stolthet i att göra en bra leverans till utsatt tid och kostnad. De är inte främmande för att kavla upp ärmarna när det behövs och sätter alltid kunden i främsta rummet.”

Rasmus Spendrup

Advisor and Technical Project Manager

"EdgeGuide var en viktig partner i vår transformationsresa, med deras metodik kunde vi på ett systematiskt och framgångsrikt sätt migrera mycket av vår affärslogik till molnet."

Vladimir Simic

CIO

"Vi valde att jobba med EdgeGuide när vi var i startgroparna för vårt adoption-initiativ. EdgeGuide hjälpte oss att hitta ett adoption-ramverk och ett angreppssätt som passar vår organisation."

Ellen Stenmar

IT Manager Training and Education

"Genom att säkerheten sätts i främsta rummet är det tryggt att driva projekt tillsammans med EdgeGuide"

Sune Nanberg

VD/CEO

Thomas Hansen

”Med EdgeGuides hjälp lyckas vi flytta våra Lotus Notes applikationer till Office 365 och har nu en tydlig strategi för hur framtida migreringar ska genomföras.”

Thomas Hansén

Head of IT

"EdgeGuide kan alltid möta riktigt komplexa tekniska utmaningar och samtidigt tillfredsställa säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet."

Anders Johansson

VD/CEO

“Migrering av Notes-applikationer till Office 365 är stor utmaning som kräver kunskap och erfarenhet. Med hjälp av EdgeGuide har vi minimerat både risk och kostnad och inte minst fått riktigt nöjda användare.”

Ossi Bashiri

VD/CEO

"Min erfarenhet av Edgeguide är att de har väldigt bra kompetens i applikationsutveckling i SharePoint Online & Office365. De projekt jag har haft deras hjälp i har alltid uppnått utlovat resultat i så väl funktion som tid och kostnad."

Pelle Jonsson

Collaboration Application Governor

”EdgeGuide skapar en öppen dialog som är bra och gör att det blir lätt att samarbeta. Det är prestigelöst och personligt. Man hittar praktiska lösningar och kommer i mål. Det är ingen känsla av vi och dem.”

Max Zomborszki

Head of IT

”Vid införandet av Office 365 har det varit viktigt att satsa på adoption och identifiera olika användargruppers WIIFM (What's In It For Me). Med EdgeGuide har vi fått organisationen att hitta drivkrafterna som möjliggör nya, smarta sätt att samarbeta.”

Carlos Castaneda

Digital Workplace Manager

Aktuellt

Relaterade artiklar

Blogg
Tjänsteorienterad förvaltning av Office 365
Office 365 innehåller en mängd olika program som ska kombineras till användbara tjänster. Det ställer nya krav på förvaltningen. Man skulle kunna kall...
Blogg
CodeTwo för Office 365
Med CodeTwo, som är en användarlicenserad molnlösning, får man en centraliserad hantering av signaturer som appliceras på utgående e-postmeddelanden.