SaaS Management för Office 365

Det behövs en förvaltningsstrategi för att kontinuerligt få ut så mycket som möjligt till lägsta möjliga pris i Office 365. Låt EdgeGuide sköta det så ni kan frigöra resurser till annat.

Om tjänsten

SaaS Management för Office 365

Office 365 är i grunden inte en tjänst utan ett antal olika Exchange, Teams, Flow, Sharepoint för att nämna några. Mellan de olika applikationerna finns skillnader i t.ex. behörigheter, säkerhetskrav, användning och kostnad. Därför är det viktigt att löpande analysera enskilda applikationer och licenstyper – jämföra dessa med den faktiska användningen och nyttan, och vidta åtgärder där det behövs.

För att informera om några av utmaningarna med effektiv SaaS management har vi tagit fram en white paper. Där finns information och lösningsförslag för en del av sakerna vi rekommenderar att tänka på.

Ladda ner vår white paper om de 6 största utmaningarna i Office 365

Läs om de 6 största utmaningarna för SaaS management i Office 365, och se hur vår samarbetspartner CoreView kan hjälpa dig. Läs mer om CoreView.

Här kan du ta del av materialet

Ange din mejladress så skickar vi dig en länk till white paper-dokumentet.

Kontakta oss

Erbjudande

Office 365 Health Check med CoreView

En bra utgångspunkt är att skaffa sig en överblick av utgångsläget. Du kan göra det gratis med en så kallad Health Check.

Edgeguide Office 365 Health Check är en omfattande, kostnadsfri genomgång, analys och utvärdering av hela Office 365-miljön. Vi skickar sedan en rapport där du kan få insikt i och förslag till hur licenskostnaderna kan optimeras. Eventuella sårbarheter i miljön listas också, och vi ger en detaljerad bild över hur de olika tjänsterna i Office 365 används av olika användargrupper i din organisation.

Du får bland annat veta:

  • Hur många licenser som är inaktiva.
  • Vilka tjänster som knappt används.
  • Hur många filer som delas på ett riskfyllt sätt.
  • Hur många användare som har olika administratörsrättigheter.
  • Var säkerhets- och compliance-risker föreligger, samt ett förslag på åtgärdsplan.

Lämna din e-postadress här för att anmäla dig för en Health Check

office 365 migrering, utveckling och säkerhet
Erbjudande

Workshop SaaS Management av Office 365

Genom tjänsteorienterad förvaltning fokuserar vi på produktivitet både för den enskilda medarbetaren och i hela organisationen. Vi har tagit fram en modell som används för att sköta förvaltningen av Office 365 inom flera multinationella organisationer.

Vår workshop – SaaS management av Office 365:

  • Ger en metod för att bedöma vilka tjänster IT-organisationen ska erbjuda, vilka kapaciteter som behöver utvecklas och hur du identifierar behov hos användarna.
  • Förmedlar information om hur du identifierar och minimerar riskerna vid introduktion av nya tjänster i Office 365.
  • Presenterar best practices för hur du förbereder och introducerar nya tjänster till användarna.
  • Informerar om hur du bygger en effektiv support och incidenthantering för Office 365.
  • Ger dig en rapport med de områden du bör prioritera utifrån vår analys.

 

Fyll i din e-postadress för att få mer information om SaaS managment-workshopen

Office 365 säkerhet
Erbjudande

Anlita seniora SaaS Management experter

Våra SaaS Management konsulter har många års erfarenhet från multinationella organisationer och vet hur man tacklar även de svåraste organisatoriska och tekniska utmaningarna. Behöver du lyckas med Office 365-förvaltningen kan vi ge dig precis den expertis och senioritet som du behöver.

Fyll i din mejladress här så kontaktas du snart av en expert

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

"Vi litar på EdgeGuide och deras expertis. När vi ville vidareutveckla vår plattform med verktyg för administrering och automatisering så var det en självklarhet att fortsätta det goda samarbetet."

Robert Nibelius

VD/CEO

"EdgeGuide var en viktig partner i vår transformationsresa, med deras metodik kunde vi på ett systematiskt och framgångsrikt sätt migrera mycket av vår affärslogik till molnet."

Vladimir Simic

CIO

"Vi valde att jobba med EdgeGuide när vi var i startgroparna för vårt adoption-initiativ. EdgeGuide hjälpte oss att hitta ett adoption-ramverk och ett angreppssätt som passar vår organisation."

Ellen Stenmar

IT Manager Training and Education

"Genom att säkerheten sätts i främsta rummet är det tryggt att driva projekt tillsammans med EdgeGuide."

Sune Nanberg

VD/CEO

”Med EdgeGuides hjälp lyckas vi flytta våra Lotus Notes applikationer till Office 365 och har nu en tydlig strategi för hur framtida migreringar ska genomföras.”

Thomas Hansén

Head of IT

"EdgeGuide kan alltid möta riktigt komplexa tekniska utmaningar och samtidigt tillfredsställa säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet."

Anders Johansson

VD/CEO

“Migrering av Notes-applikationer till Office 365 är stor utmaning som kräver kunskap och erfarenhet. Med hjälp av EdgeGuide har vi minimerat både risk och kostnad och inte minst fått riktigt nöjda användare.”

Ossi Bashiri

VD/CEO

"Min erfarenhet av Edgeguide är att de har väldigt bra kompetens i applikationsutveckling i SharePoint Online & Office365. De projekt jag har haft deras hjälp i har alltid uppnått utlovat resultat i så väl funktion som tid och kostnad."

Pelle Jonsson

Collaboration Application Governor

”EdgeGuide skapar en öppen dialog som är bra och gör att det blir lätt att samarbeta. Det är prestigelöst och personligt. Man hittar praktiska lösningar och kommer i mål. Det är ingen känsla av vi och dem.”

Max Zomborszki

Head of IT

”Vid införandet av Office 365 har det varit viktigt att satsa på adoption och identifiera olika användargruppers WIIFM (What's In It For Me). Med EdgeGuide har vi fått organisationen att hitta drivkrafterna som möjliggör nya, smarta sätt att samarbeta.”

Carlos Castaneda

Digital Workplace Manager

Aktuellt

Relaterade artiklar

Blogg
Cyberförsäkringar – en översikt
En cyberförsäkring, även kallad cybersäkerhetsförsäkring (på engelska cyberinsurance och cybersecurity insurance), är en typ av försäkring som ämnar a...
Blogg
Efterlevnad och Microsofts compliance-verktyg
Efterlevnad, eller compliance, är ett vanligt företagskoncept som huvudsakligen handlar om att etablera metoder och standarder för att definiera vad s...
Blogg
Säkerhet i Microsoft Azure och Office 365
För att en organisations data ska hållas säkrad så behövs en säkerhetslösning. Det går inte att komma ifrån. Inom Microsofts ekosystem så finns två hu...