Om oss

EdgeGuide är ett företag som fokuserar på molntjänster och affärslogik. På EdgeGuide strävar vi mot att sudda ut gränsen mellan omöjligt och möjligt, och hjälper andra som vill göra samma sak. Ingen utmaning är för stor – och vi finns där från start till mål.

Vilka vi är

Om EdgeGuide

EdgeGuide bygger applikationer som höjer produktiviteten i organisationers kärnverksamheter. Vi tillhandahåller program och tjänster som hjälper it-avdelningar effektivisera hanteringen av sina molnlösningar.

EdgeGuide har som vision att effektivisera it-användningen bland företag. Och det hade vi redan år 2000, då vår resa började i ett litet kontor i Nacka. Förutom att ännu vara stockholmsbaserade har vi bevarat samma starka vilja och drivkraft som när vi började.

Under de 10 första åren var det huvudsakliga samarbetet med IBM. Många projekt gällde utveckling av specialanpassade it-lösningar och förvaltningen av dessa. Med ett arbetssätt som främjade kundernas lönsamhet och drift blev EdgeGuide snabbt ett självklart namn för svenska företag som ville förbättra sin digitala arbetsplats.

Under 2010-talet växte möjligheterna att arbeta online och i molnet, delvis tack vare att Microsoft Office 365 lanserades. EdgeGuide var inte sena med att förstå möjligheterna med den spännande utvecklingen. Office 365 och Sharepoint Online är i dag viktiga delar av EdgeGuides verksamhet men rötterna i bland annat open source lever fortfarande kvar.

På EdgeGuide är vi envetna. Därför har vi utvecklat bred kunskap och djup expertis. Vi har bidragit till ökad omsättning och produktivitet för globala företag, offentliga verksamheter och nischade teknikföretag och allt däremellan. Genom åren har vi hanterat många plattformar och har skaffat erfarenhet av att migrera applikationer, digitalisera arbetsflöden, utveckla anpassade lösningar, men även av att förvalta och underhålla applikationer och licenser.

Vi på EdgeGuide har en nyfikenhet som genomsyrar allt vi gör och varje stund är en möjlighet att utvecklas. Törsten att lära är något som vi försöker förmedla till så väl kunder och kollegor som till vänner och familj.

 

EdgeGuide räds inte frontlinjen – vi hjälper våra kunder att bana vägen mot framtiden.

Partners
Referenser

Vad våra kunder säger om oss

"Vi litar på EdgeGuide och deras expertis. När vi ville vidareutveckla vår plattform med verktyg för administrering och automatisering så var det en självklarhet att fortsätta det goda samarbetet."

Robert Nibelius

VD/CEO

”EdgeGuide har vid flertalet tillfällen visat att de är en trygg partner som sätter stolthet i att göra en bra leverans till utsatt tid och kostnad. De är inte främmande för att kavla upp ärmarna när det behövs och sätter alltid kunden i främsta rummet.”

Rasmus Spendrup

Advisor and Technical Project Manager

"EdgeGuide var en viktig partner i vår transformationsresa, med deras metodik kunde vi på ett systematiskt och framgångsrikt sätt migrera mycket av vår affärslogik till molnet."

Vladimir Simic

CIO

"Vi valde att jobba med EdgeGuide när vi var i startgroparna för vårt adoption-initiativ. EdgeGuide hjälpte oss att hitta ett adoption-ramverk och ett angreppssätt som passar vår organisation."

Ellen Stenmar

IT Manager Training and Education

"Genom att säkerheten sätts i främsta rummet är det tryggt att driva projekt tillsammans med EdgeGuide."

Sune Nanberg

VD/CEO

”Med EdgeGuides hjälp lyckas vi flytta våra Lotus Notes applikationer till Office 365 och har nu en tydlig strategi för hur framtida migreringar ska genomföras.”

Thomas Hansén

Head of IT

"EdgeGuide kan alltid möta riktigt komplexa tekniska utmaningar och samtidigt tillfredsställa säkerhetsbranschens högt ställda krav på cybersäkerhet."

Anders Johansson

VD/CEO

“Migrering av Notes-applikationer till Office 365 är stor utmaning som kräver kunskap och erfarenhet. Med hjälp av EdgeGuide har vi minimerat både risk och kostnad och inte minst fått riktigt nöjda användare.”

Ossi Bashiri

VD/CEO

"Min erfarenhet av Edgeguide är att de har väldigt bra kompetens i applikationsutveckling i SharePoint Online & Office365. De projekt jag har haft deras hjälp i har alltid uppnått utlovat resultat i så väl funktion som tid och kostnad."

Pelle Jonsson

Collaboration Application Governor

”EdgeGuide skapar en öppen dialog som är bra och gör att det blir lätt att samarbeta. Det är prestigelöst och personligt. Man hittar praktiska lösningar och kommer i mål. Det är ingen känsla av vi och dem.”

Max Zomborszki

Head of IT

Blogg
M&A-affärer och it-infrastrukturens viktiga roll
För bolag som köper upp andra bolag är det kritiskt viktigt att ha god förståelse av varje dotterbolags it. Dels för samla det viktiga för kärnverksam...
Blogg
Licenser och licenshantering i Office 365
Att hantera licenser i Office 365 kan vara snårigt. Det finns många alternativ och valmöjligheter, och det kan vara svårt att tolka vad olika licenser...
Blogg
Introduktion: Microsoft Azure
I den här artikeln presenteras grunderna för att förstå vad Microsoft Azure är och vilka möjligheter som finns i den här storskaliga satsningen från M...