Notes2Cloud

På väg från IBM Notes? Flytta din Notes-miljö till molnet och hyr den som en tjänst med Notes2Cloud. Andas ut och fokusera på framtiden, medan vi tar hand om kompetens, teknik och support.

Om produkten

Notes2Cloud

Allt fler har påbörjat resan från IBM Notes till molnbaserade plattformar för den digitala arbetsplatsen. Frågan “om” har inte varit svår för många. Desto svårare är “när” och “hur”, eftersom det ofta handlar om komplexa och affärskritiska applikationer. Lösningar som kommer att ta tid att ersätta, samtidigt som kompetensen på området blir allt glesare.

Notes2Cloud är ett smart svar som innebär att vi flyttar hela din Notes-miljö till en SaaS-tjänst i molnet. Allt till en fast månadskostnad. Du slipper egna resurser för drift och underhåll och kan istället fokusera på nästa steg – att migrera själva applikationerna.

Kontakta oss

En snabb och smidig övergång

Utifrån en väldefinierad mall flyttar vi dina applikationer till våra mycket säkra datacenter i Stockholm. Därefter flyttas användarna över, utan att de märker någon skillnad, och vi tar över licenserna. Från den stunden tar vi hand om allt från servrar och brandväggar till support. Och dina användare jobbar på som vanligt.

Fast månadskostnad

Allt ingår i en fast månadskostnad som vi beräknar när mallen för överflyttning är klar. Då har vi hela bilden över omfattningen. Vi kan också inkludera migreringen av Notes-applikationerna till Microsoft 365 och SharePoint Online i månadsavgiften.

Fokusera på framtiden

Med Notes-miljön säkrad kan du lägga energin på att planera för framtiden – på migreringen till Microsoft 365 och SharePoint Online. Vilka applikationer kan enkelt konverteras, och vilka innebär en större utmaning? Det är frågor vi på EdgeGuide hjälper dig att svara på. Vissa applikationer kan du dessutom låta ligga kvar i Notes tills vidare, men nå dem från SharePoint genom Notes2SharePoint.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om Notes2Cloud

Vi lyssnar och lägger mer tid än du förväntar dig på dina frågor. Vad det än gäller så får du ett genomarbetat svar. Utan tvång, utan förpliktelse.

På plats i fem steg

Strategi

Notes2Cloud ger dig utrymme att fokusera på de strategiska frågorna, i stället för att säkra kompetens, drift och support. Då får du andrum att göra rätt vägval för befintliga applikationer.

Styrning

Flytten till molnet sker enligt en fastställd plan som förstås måste säkras i din organisation. Sedan tar vi på EdgeGuide ansvar för hela projektet, så att övergången blir sömlös för både dig och alla användare.

Teknik

Din Notes-miljö flyttas till våra datacenter i Stockholm. De fyller högsta krav på säkerhet, tillgänglighet och kapacitet.

Användarupplevelse

Användarna märker ingenting av övergången, utan jobbar på som vanligt i Notes. De har samma tillgänglighet till support, nu via EdgeGuide.

Adoption

Då ingen förändring sker för användarna finns det inget att oroa sig för i adoptionen.

Läs mer om

Relaterade tjänster

Migrering

Det behöver inte vara svårt att flytta e-post, kalendrar och filer till molnet och Microsoft 365. Men det kräver rätt kompetens och omsorg om både människor och teknik i varje del av processen.

Förvaltning

Med vår tjänsteorienterade förvaltning av Microsoft 365 skapar vi fungerande digitala arbetsplatser med användbara tjänster som ger rätt stöd åt din organisation.

Vill du veta mer om våra produkter?

Fråga oss om våra produkter. Ingen fråga är för stor. Ingen för liten. Vi tar oss tid med att svara på alla dina frågor.