Modern JavaScript gör utveckling av helt skräddarsydda applikationer enkel. EdgeGuide bygger snabbare, smartare och effektivare webblösningar med eller utan CMS

Modern webbutveckling med Office 365 och SharePoint Framework

När Office 365 och SharePoint Online introducerades spekulerades det stort i att komplexa SharePoint applikationer skulle vara ett minne blott eftersom man i en cloud-modell, av förklarliga skäl, i princip inte kan köra några egna program på servern.

Enter: SharePoint Framework. SharePoint Framework är ett standardiserat ramverk som tillåter utvecklaren att åstadkomma gränsnittsförändringar och att utveckla applikationer ovanpå SharePoint Online på ett av Microsoft supportat och framtidssäkert sätt.

SharePoint Framework (SPFx) är en modell för att skapa sidor och web-parts som ger fullt stöd för klientbaserad SharePoint-utveckling, enkel integration med SharePoint-data och stöd för öppna källkodsverktyg som NodeJS, Gulp, TypeScript, Yeoman, React m.m.

JavaScript körs på detta sätt i webbläsaren och gör REST-anrop till SharePoint Online och Office 365.

EdgeGuide mångsidiga och långa erfarenhet modern ”full stack” utveckling gör oss unikt positionerade för att ta Office 365 lösningarna till en ny och utvecklad nivå med den teknik som ryms SharePoint Framework.

Varför ska man som kund bry sig om modern webbutveckling med Office 365?